• Polski
  • English

Dokumenty

DOKUMENTY

 

Kandydat na studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania powinien złożyć następujące dokumenty:

 

  • wniosek o przyjęcie na studia 
  • kwestionariusz osobowy 
  • CV z uwzględnieniem (potwierdzonym) osiągnięć naukowych
  • zgoda osoby proponowanej na opiekuna naukowego 
  • oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej (wydziału, katedry) o zapewnieniu doktorantowi praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelnii lub uczestniczenia w ich prowadzeniu w wymiarze nieprzekraczającym 90h rocznie 
  • odpis dyplomu magisterskiego
  • dokument wydany przez właściwy dziekanat, potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
  • 3 fotografie w formie papierowej ( 4,5 x 3,5 cm ) oraz jedna fotografia w wersji cyfrowej 236 na 295  punktów w rozdzielczości 300 punktów na cal dla wydruku o wymiarach 20 x 25 mm (format JPG lub TIF lub BMP lub PNG).

 

UWAGA - opłata rekrutacyjna została ZNIESIONA (Uchwała Senatu Politechniki Poznańskiej Nr 144 z dnia 25 marca 2015 r.)