• Polski
  • English

Akademiki

 

Tryb przyznawania miejsc w domach studenckich  Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2018/2019

 

Miejsca w domach studenckich są przydzielane przez Centralną Komisję ds. Miejsc w Domach Studenckich (CKMDS)

Centralna Komisja ds. miejsc w Domach Studenckich przyjmuje wnioski studentów o przyznanie miejsc w domach studenckich w terminach:

 

  • dla wszystkich aktualnych doktorantów, którzy będą również doktorantami w roku akademickim 2018/2019 do dnia 11.06.2018 r.

Wniosek należy wypełnić za pomocą formularza dostępnego w serwisie eStudent, a następnie wydrukować i dostarczyć do Zintegrowanego Centrum Obsługi PP, ul. Piotrowo 3, pokój 17 (budynek z zegarem)

 

CKMDS dokonuje przydziału miejsc w terminach:

  • dla wszystkich aktualnych doktorantów, którzy będą również doktorantami w roku akademickim 2018/2019 do dnia 15.06.2018 r.

 

Doktorant, który otrzymał przydział miejsca w DS jest zobowiązany do podpisania tzw. Umowy Warunkowej do dnia 29.06.2018 r.

 

Przydział miejsca jest wiążący tylko po podpisaniu Umowy Warunkowej w wyżej wyznaczonym terminie.

 

Doktorant, który otrzymał przydział miejsca, a nie podpisał Umowy Warunkowej w wyznaczonym terminie traci je. W takim przypadku może w dalszym ciągu ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca, o które należy ubiegać się już bezpośrednio u Kierownika Osiedla Studenckiego. Decyduje kolejność zgłoszeń.