• Polski
 • English

Kierunki studiów

 

 

 

ENGINEERING MANAGEMENT (kierunek "Inżynieria Zarządzania" prowadzony w języku angielskim) (Studia Stacjonarne)
     

Studia I stopnia (inżynierskie):  `

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • CORPORATE MANAGEMENT   (nabór na semestr letni)

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA  (Studia Stacjonarne)
     

Studia I stopnia (inżynierskie):  `

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem   (nabór na semestr letni)
 • Systemy projakościowe i ergonomia   (nabór na semestr letni)
 • Zarządzanie produkcją i usługami    (nabór na semestr letni)
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa   (nabór na semestr letni)

 

 

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA (Studia Niestacjonarne)
     

Studia I stopnia (inżynierskie):   `

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Systemy projakościowe i ergonomia   
 • Zarządzanie komunikacją w organizacjach
 • Zarządzanie produkcją i usługami   
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem 
 • Zarządzanie zasobami i marketingiem przedsiębiorstwa   

 

 

 

LOGISTYKA (Studia Stacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie): 

 

Studia II stopnie (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Logistyka przedsiębiorstwa     (nabór na semestr letni)
 • Logistyka łańcuchów dostaw     (nabór na semestr letni)

 

 

LOGISTYKA (Studia Niestacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie): 

 

Studia II stopnie (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Logistyka przedsiębiorstwa     
 • Logistyka łańcuchów dostaw     

 

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Studia Stacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie)  

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy    (nabór na semestr letni)
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji   (nabór na semestr letni)
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe   (nabór na semestr letni)

 

 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA (Studia Niestacjonarne)

 

Studia I stopnia (inżynierskie)

 

Studia II stopnia (magisterskie) - ścieżki obieralności:

 • Ergonomia i bezpieczeństwo pracy   
 • Zintegrowane zarządzanie bezpieczeństwem organizacji    
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe