• Polski
  • English

Regulamin studiów

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej   

uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwała Nr 179 z dnia 30 maja 2012 r. Zmiany wprowadzone Uchwałami Nr 96/2012-2016 z dnia 7 maja 2014 r. i Nr 194/2012-2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tekst jednolity