Uchwała

Z dnia

Czego dotyczy

 
817 - CXIV/07/2020 03 lipca 2020 W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na pełen etat od 01.10.2020 r. na czas nieokreślony w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń w Instytucie Logistyki na stanowisku Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla prof. dr hab. Mariyi Khmelyarchuk

816 - CXIV/07/2020 03 lipca 2020

W sprawie zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I oraz II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.  (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. Zm.)

(z załącznikiem)

815 - CXIV/07/2020 03 lipca 2020

W sprawie wzmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania sprawie (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. Zm.)

(z załacznikiem)

814 - CXIV/07/2020 03 lipca 2020

W sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr Ewy Badzińskiej  w semestrze zimowym 2020/2021 w celu prowadzenia badań empirycznych w kraju i za granicą.

813 - CXIII/06/2020 03 czerwca 2020

W sprawie listy osób rekomendowanych do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku 2019.

(z załącznikiem)

812 - CXIII/06/2020 03 czerwca 2020

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie z ½ etatu na pełen etat w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń w Instytucie Logistyki na stanowisku Profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p.  dr hab Mariya Khmelyarchuk, prof. PP

811 - CXIII/06/2020 03 czerwca 2020

W sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni  (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr. hab. inż. Marcina Butlewskiego Zakładzie Zastosowań Ergonomii, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

810 - CXIII/06/2020 03 czerwca 2020

W sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni  (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab. inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem i Jakością, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości  w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

807 - CXII/03/2020 02 marca 2020

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Andżeliki Libertowskiej w Instytucie Logistyki w Zakładzie Ekonomiki Przedsiębiorstw, Inwestycji i Ubezpieczeń od 01.04.2020 na czas nieokreślony.

808 - CXII/03/2020 02 marca 2020

w sprawie opiniowania wniosku o aktu-alizację składów Komisji Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania.

809 - CXII/03/2020 02 marca 2020

w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę zespołową MNiSW w zakresie dydakty-cznym Inicjatywa Politechniki Poznańskiej Akcelerator Wiedzy Technicznej ®.

784 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. inż. Michała Trziszka.

785 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. inż. Piotra Rogackiego.

786 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy dokto-rskiej p. mgr. inż. Piotra Rogackiego.

787 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Żanety Nejman.

788 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy dokto-rskiej p. mgr inż. Żanety Nejman.

789 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Ireny Pawłyszyn.

790 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy dokto-rskiej p. mgr inż. Ireny Pawłyszyn.

791 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Marty Pawłowskiej.

792 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy dokto-rskiej p. mgr inż. Marty Pawłowskiej.

793 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr Justyny Kozłowskiej.

794 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy dokto-rskiej p. mgr Justyny Kozłowskiej.

795 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr Katarzyny Szwedzkiej.

796 - CXI/09/2019 30 września 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy dokto-rskiej p. mgr Katarzyny Szwedzkiej.

797 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia p. prof. Zbigniewa Paska na stanowisku profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony

798 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

799 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o awans z adiunkta z habilitacją na stanowisko profesora uczelni (prof. PP) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dla p. dr hab. Piotra Cyplika w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

800 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy z doktoratem na adiunkta z habilitacją w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych p. dr hab. inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek zatrudnionej w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

801 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przeniesienie ze stanowiska starszego wykładowcy z doktoratem na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych p. dr. inż. Adama Górnego zatrudnionego w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

802 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przeniesienie ze stanowiska starszego wykładowcy z doktoratem na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych p. dr. inż. Adama Górnego zatrudnionego w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

803 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr. inż. Michała Trziszka w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

804 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Ireny Pawłyszyn w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

805 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przeniesienie pracowników WIZ PP ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych na dzień 30.09.2019r. na stanowiskach starszego wykładowcy na stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

806 - CXI/09/2019 30 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Katarzyny Szwedzkiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony

769 - CX/09/2019 16 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Agnieszki Chleboś.

770 - CX/09/2019 16 września 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. Łukasza Malinowskiego.

771 - CX/09/2019 16 września 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Andżeliki Moniki Libertowskiej.

772 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dla prof. PP dr. hab. Gerharda Wilhelma Webera, na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

773 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dla p. dr hab. Mariyi Khmelyarchuk na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Nauk Ekono-micznych od 01.10.2019r. w wymiarze 1/2 etatu na czas nieokreślony.

774 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia p. prof. Dominique Besson na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

775 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. Yevhena Revtiuka na stanowisku adiunkta w Kate-drze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

776 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Agnieszki Stachowiak na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. w wymiarze pełnego etatu na czas nieokreślony.

777 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. inż. Macieja Siemieniaka na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

778 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Karoliny Olejniczak w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

779 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Joanny Małeckiej w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

780 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia i awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr. inż. Krystiana Erwina Pawłowskiego w Ka-tedrze Zarządzania i Systemów Informa-tycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

781 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisko wykładowcy w wymiarze ½ etatu mgr inż. Joanny Ziomek w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019r. na czas nieokreślony.

782 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr. Jakuba Pawlaka w okresie od 21.10.2019r. do 22.11.2019r. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim z zakresu przedsiębiorczości na Atyrau University of Oil & Gas w Kazachstanie.

783 - CX/09/2019 16 września 2019

Opiniowanie wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr Agaty Branowskiej w okresie od 07.10.2019r. do 05.11.2019r. w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w j. angielskim z zakresu komunikacji, etyki biznesu, kompetencji społecznych na uczelni Karaganda State Technical University w Kazachstanie.

747 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr Joannie Małeckiej.

748 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Krystianowi Erwinowi Pawłowskiemu.

749 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Agnieszki Chleboś.

750 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr Katarzyny Szwedzkiej.

751- CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Piotra Rogackiego.

752 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie wniosku promotora prof. dr hab. Teresy Łuczki o korektę tytułu pracy doktorskiej mgr. inż. Witolda Kasper-kowiaka z: "Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce" na: "Wpływ ryzyka na wybór formy internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce".

753 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie wniosku promotora dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej, prof. PP o zmianę dziedziny i dyscypliny naukowej w roz-prawie doktorskiej mgr. inż. Kamila Wróbla z dziedziny nauki techniczne, dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn na dziedzinę nauki ekonomiczne, w dyscypli-nie nauki o zarządzaniu.

754 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o prze-dłużenie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dla p. dr inż. Katarzyny Ragin-Skoreckiej w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych na okres trzech lat od 01.10.2019 r.

755 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o prze-dłużenie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dla p. dr. inż. Krzysztofa Kubiaka w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na okres trzech lat od 01.10.2019 r.

756 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla p. dr inż. Moniki Kosackiej-Olejnik w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony.

757 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla p. dr inż. Aleksandry Dewickiej w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony.

758 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla p. dr. inż. Rafała Mierzwiaka w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony.

759 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o prze-dłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019 r. na czas nieokreślony p. dr. inż. Filipa Karaśkiewicza.

760 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr inż. Kamili Kluski.

761 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr Darii Kuklewskiej.

762 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr Katarzyny Szwedzkiej.

763 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inży-nierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr inż. Anny Zwolankiewicz.

764 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inży-nierii Jakości od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr. inż. Kamila Wróbla.

765 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Sys-temów Informatycznych od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr. inż. Michała Trziszki

766 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu-żenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2019r. na czas nieokreślony p. mgr. inż. Huberta Wojciechowskiego.

767 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie zatwierdzenia kosztów ogólno-wydziałowych na rok 2019.

768 - CIX/07/2019 01 lipca 2019

w sprawie listy osób rekomendowanych do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2018.

737- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. inż. Krzysztofowi Sternie.

738- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr. Łukaszowi Staweckiemu.

739- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr. Łukasza Staweckiego.

740- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzenta p. mgr inz. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej.

741- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Żanety Nejman.

742- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Marty Pawłowskiej.

743- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr inż. Ireny Pawłyszyn.

744- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim p. mgr. inż. Michała Trziszki.

745- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wniosku promotora dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej, prof. PP o zmianę dziedziny i dyscypliny naukowej w otwartym przewodzie doktorskim p. mgr. inż. Marcina Berlika z dziedziny nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn na dziedzinę nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

746- CVIII/06/2019 03 czerwca 2019

w sprawie wniosku promotora dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca, prof. PP o zmianę tytułu pracy doktorskiej w otwartym przewodzie doktorskim p. mgr inż. Przemysława Czajkowskiego.

731 - CVII/05/2019 06 maja 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Markowi Jasińskiemu.

732 - CVII/05/2019 06 maja 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Aleksandrze Dewickiej.

733 - CVII/05/2019 06 maja 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Aleksandry Dewickiej.

734 - CVII/05/2019 06 maja 2019

w sprawie zamknięcia przewodu dokto-rskiego mgr Magdaleny Sroczan.

735 - CVII/05/2019 06 maja 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na czas nieokreślony Pani dr hab. inż. Agnieszki Misztal.

736 - CVII/05/2019 06 maja 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na czas nieokreślony Pani dr hab. inż. Małgorzaty Joanny Sławińskiej.

717 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Monice Sergot

718 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Agnieszce Buhmann

719 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktor-skiej mgr inż. Agnieszki Buhmann

720 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Justyny Kozłowskiej

721 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Pawłowskiej – Kalinowskiej

722 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Malinowskiego

723 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr inż. Kingi Konieczki, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

724 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. Jarosława Milczarka, wyzna-czenia promotora oraz promotora pomocniczego.

725 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. Michała Adama Brzóski, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

726 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. Taimour Khalid Chaudhary, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

727 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. Ibrahim Khan Mohammed, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

728 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. Sebastiana Wieczerniaka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

729 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Przemysława Czajkow-skiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

730 - CVI/04/2019 15 kwietnia 2019

w sprawie zamknięcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Marka Szczuki

698 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Elżbiecie Krawczyk-Dembickiej

699 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krystiana Erwina Pawłowskiego

700 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Dewickiej

701 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Joanny Małeckiej

702 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr inż. Moniki Koniecznej, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

703 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Filipa Nowaka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

704 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Daniela Wojtkowiaka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

705 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Sebastiana Kubasińskiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

706 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Marka Szkudlarka, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

707 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej i powołania Komisji Konkursowej w roku 2019

708 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

zatwierdza efekty uczenia się dla kierunku Inżynieria Zarządzania o profilu ogólnoakademickim

709 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

akceptuje zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

710 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

akceptuje zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania i powołanie ścieżek kształcenia

711 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

zatwierdza efekty uczenia się dla kierunku Logistyka o profilu ogólnoakademickim

712 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

akceptuje zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka

713 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

akceptuje zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka i powołanie dodatkowej ścieżki kształcenia z językiem wykładowym angielskim: Logistics systems

714 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

zatwierdza efekty uczenia się dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa o profilu ogólnoakademickim w ramach przypisania

715 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

akceptuje zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

716 - CV/04/2019 01 kwietnia 2019

akceptuje zmiany w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

681 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza

682 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza

683 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Tomasza Pawła Tyca

684 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agnieszki Buhmann

685 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Staweckiego

686 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa Sterny

687 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Sergot

688 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Filipa Odważnego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

689 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. Jędrzeja Jankowskiego-Guzy, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

690 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Huberta Wojciechow-skiego, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

691 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Roberta Błocisza, wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

692 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie zamknięcia przewodu doktor-skiego mgr. inż. Grzegorza Klimarczyka

693 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.04.2019r. na czas nieokreślony.

694 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną JM Rektora PP

695 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną JM Rektora PP

696 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną JM Rektora PP

697 – CIV/03/2019 04 marca 2019

w sprawie wniosku Przewodniczącej Wydziałowej Rady Samorządu Studenc-kiego o powołanie przedstawicieli studen-tów do Komisji ds. Kształcenia dla Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

678 - CIII/02/2019 25 lutego 2019

w sprawie zatwierdzenia przyporządko-wania kierunku studiów Inżynieria Zarządzania o profilu ogólnoakademickim

679 - CIII/02/2019 25 lutego 2019

w sprawie zatwierdzenia przyporządko-wania kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa o profilu ogólnoakade-mickim

680 - CIII/02/2019 25 lutego 2019

w sprawie zatwierdzenia przyporządko-wania kierunku studiów Logistyka o profilu ogólnoakademickim

653 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Milenie Drzewieckiej-Dahlke

654 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktor- skiej mgr inż. Milenie Drzewieckiej-Dahlke

655 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Sylwii Marek

656 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Jasińskiego

657 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wniosku prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr. inż. Tomasza Frontczaka Pani dr hab. inż. Joannie Kałkowskiej.

658 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wniosku prof. dr hab. Teresy Łuczki o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr. inż. Leszka Józefa Kaszuby Pani dr hab. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.

659 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wniosku prof. dr. hab. inż. Edwina Tytka o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr inż. Aleksandry Dewickiej Pani dr hab. inż. Agnieszce Misztal.

660 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wniosku promotora prof. dr. hab. inż. Marka Fertscha o zmianę dziedziny i dyscypliny naukowej w rozprawie doktorskiej mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej z dziedziny nauki techniczne, dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn na dziedzinę nauki ekonomiczne, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

661 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wniosku doktorantki mgr Joanny Małeckiej o korektę tematu otwartej rozprawy doktorskiej, zatwierdzonej uchwałą nr 405 – LXXVI/07/2016, „Metody wykorzystywania instrumentów rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce” na „Wykorzystywanie instrumentów rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”.

662 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor- skiego mgr Agnieszki Klembalskiej oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

663 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie wszczęcia przewodu doktor- skiego mgr. inż. Mariusza Bryke oraz wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego.

664 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu- żenie zatrudnienia dla dr hab. inż. Joanny Kałkowskiej na stanowisku adiunkta z habilitacją w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych na czas nieokreślony od dnia 01.03.2019r

665 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o przedłu- żenie zatrudnienia dla dr Ewy Badzińskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych na okres trzech lat od dnia 01.03.2019r.

666 - CII/02/2019 04 lutego 2019

o przedłużenie zatrudnienia dla dr Oksany Erdeli-Klyap na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2019 na czas nieokreślony.

667 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Natalii Pawlak w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

668 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Darii Motały w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

669 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr. inż. Pawła Królasa w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

670 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Jowity Trzcielińskiej w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

671 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr Agaty Branowskiej w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

672 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Izabeli Kudelskiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

673 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Joanny Majchrzak w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.03.2019 na czas nieokreślony.

674 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dla dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.03.2019 na czas nieokreślony.

675 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy dla dr. Tomasza Brzęczka ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Nauk Ekonomicznych na czas nieokreślony od dnia 01.03.2019r.

676 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy dla dr. inż. Piotra Lubińskiego ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2019r. na czas nieokreślony.

677 - CII/02/2019 04 lutego 2019

w sprawie opiniowania wniosku doktorantki mgr Joanny Małeckiej o udzielenie płatnego urlopu naukowego od dnia 25.02.2019r. do dnia 03.05.2019r.

648 - CI/12/2018 10 grudnia 2018

w sprawie wniosku prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego o przekazanie promotorstwa doktoratu mgr. Grzegorza Woelke, dr hab. Hannie Włodarkiewicz-Klimek.

649 - CI/12/2018 10 grudnia 2018

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Krawczyk-Dembickiej

650 - CI/12/2018 10 grudnia 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktors- kiego mgr Mai Fojud i wyznaczenia promotora

651 - CI/12/2018 10 grudnia 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktors- kiego mgr. Mateusza Plucińskiego i wyznaczenia promotora

652 - CI/12/2018 10 grudnia 2018

w sprawie uzupełnienia składu Wydziało- wej Komisji Wyborczej

647 - C/11/2018

 

29 listopada 2018

w sprawie opiniowania wniosku o zmianę stanowiska ze starszego wykładowcy na adiunkta z habilitacją w Katedrze Zarządzania i Systemów Informaty- cznych dr hab. Hanny Włodarkiewicz-Klimek

641 – XCIX/11/2018 05 listopada 2018

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke

642 – XCIX/11/2018 05 listopada 2018

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Tomasza Pawła Tyca

643 – XCIX/11/2018 05 listopada 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamili Kluski i wyznaczenia promotora

644 – XCIX/11/2018 05 listopada 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Marcina Berlika i wyznaczenia promotora

645 – XCIX/11/2018 05 listopada 2018

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Zygmunta Kopacza

646 – XCIX/11/2018 05 listopada 2018

sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentów Klaudii Hojki – kierunek Inżynieria Zarządzania oraz Olivera Al Nasrawi, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

631 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Sylwii Marek

632 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Patrycji Królak i wyznaczenia promotora

633 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wiktorii Czerneckiej i wyznaczenia promotora

634 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Zwolankiewicz i wyznaczenia promotora

635 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora wizytującego w Katedrze Nauk Ekonomicznych od 01.10.2018 na 1 rok w wymiarze ½ etatu dr hab. Mariyi Khmelyarchuk

636 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta z habilitacją w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018. do 30.09.2019 dr. hab. Yevhena Revtiuka

637 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 do 30.09.2019 mgr. inż. Huberta Wojciechowskiego

638 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie opiniowania wniosku prof. dr. hab. inż. Edwina Tytyka o zwolnienie z funkcji Przewodniczego Komisja ds. Kształcenia dla Kierunku Inżynieria i powołanie na tę funkcję dr hab. inż. Małgorzaty Sławińskiej.

639 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie opiniowania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów

640 – XCVIII/09/2018 24 września 2018

w sprawie upoważnienia Dziekana WIZ do zgłoszenia kandydata w naborze na członków Rady NCBiR

609 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Darii Nadolnej

610 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Łukasza Brzezińskiego

611 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Brzezińskiego

612 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza

613 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy i wyznaczenia promotora

614 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Olgi Edyty Borowieckiej i wyznaczenia promotora

615 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Marek i wyznaczenia promotora

616 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Karoliny Grobelnej i wyznaczenia promotora

617 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Krzysztofa Kubiaka i wyznaczenia promotora

618 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej Pana dr. hab. inż. Łukasza Hadasia

619 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018 na okres kolejnych 3 lat dr Pauliny Kubery

620 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o zmianę zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy z wymiaru ½ etatu na zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas nieokreślony dr. Radosława Kota

621 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018 do 30.09.2019 dr Karoliny Olejniczak

622 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2018 do 30.09.2019 mgr. inż. Krystiana Erwina Pawłowskiego

623 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018 mgr inż. Karoliny Barbary Kruczek

624 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr. hab. Marka Szczepańskiego, prof. nadzw.

625 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr inż. Ewy Więcek-Janki

626 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie zatwierdzenia kosztów ogólnowydziałowych na rok 2018

627 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017

628 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

629 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

630 – XCVII/07/2018 02 lipca 2018

w sprawie upoważnienia Dziekana WIZ do zgłoszenia kandydatów w naborze na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

594 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Zbigniewowi Włodarczykowi

595 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa Włodarczyka

596 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Grzegorza Woelke

597 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr Anny Heleny Dębickiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

598 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki dr. inż. Romana Domańskiego

599 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr. Macieja Szczepankiewicza na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Ekonomicznych

600 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Anny Zwolankiewicz

601 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza

602 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

603 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

604 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych „Zarządzanie Procesami i Projektami Biznesowymi w roku akademickim 2018/2019”

605 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką w roku akademickim 2018/2019”

606 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie modyfikacji programu Studiów Podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem w roku akademickim 2018/2019”

607 - XCVI/06/2018

04 czerwca 2018

w sprawie opiniowania wniosku o powołanie studiów podyplomowych Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną– edycja 1 związanych z kierunkiem studiów Inżynieria Zarządzania i poparcia kandydatury dr. inż. Marka Golińskiego na kierownika tych studiów

608 - XCVI/06/2018 04 czerwca 2018

w sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentki Klaudii Grabowskiej, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Stypendialnej

574 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora Pani mgr inż. Monice Kosackiej-Olejnik.

575 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Moniki Kosackiej-Olejnik.

576 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Łukasza Brzezińskiego.

577 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy.

578 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr inż. Ewy Gano.

579 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora mgr. inż. Marka Jasińskiego.

580 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego na czas od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pana prof. Dominique Bessona .

581 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na okres 3 lat (01.10.2018r. do 30.09.2021) Pani dr inż. Beaty Mrugalskiej.

582 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Tomasza Ewertowskiego .

583 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.06.2018r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Jacka Lewandowicza.

584 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W aprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2018r. na czas nieokreślony Pana dr. Jakuba Drobnika.

585 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018r. na czas nieokreślony Pani dr inż. Małgorzaty Jasiulewicz-Kaczmarek.

586 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy ze stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2018r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Marka Golińskiego.

587 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniow588 - XCV/05/2018ania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018r. na czas nieokreślony Pana dr. inż. Ireneusza Ganii.

588 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę stosunku pracy ze stanowiska asystenta na adiunkta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego od 01.10.2018r. na czas nieokreślony Pana dr inż. Marcina Nowaka.

589 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pani mgr inż. Kamili Kluski.

590 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pani mgr Darii Kuklewskiej .

591 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pani mgr inż. Katarzyny Szwedzkiej .

592 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pana mgr. inż. Kamila Wróbla .

593 - XCV/05/2018 07 maja 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. Pana mgr. inż. Michała Trziszki.

573 - LXXXXIV/04/2018 16 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zatwierdzenie przyporządkowania prowadzonego kierunku studiów Logistyka do obszaru i dyscyplin naukowych.

562 - LXXXXIII/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Grażynie Ortyl

563 - LXXXXIII/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Pawła Tyca i wyznaczenia promotora

564 - LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na okres 3 lat dr inż. Katarzyny Grzybowskiej

565 - LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Nauk Ekonomicznych na czas nieokreślony dr. Krzysztofa Kołodziejczyka

566 - LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego na czas nieokreślony prof. Jussi Kantola

567 - LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego na czas nieokreślony prof. Hannu Vanharanta

568 – LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie zatwierdzenia zmiany w pkt. 6 do regulaminu DSMK uchwalonego w dniu 05.03.2018 Uchwałą numer 553 - LXXXXI/2018 i powołanie Komisji Konkursowej

Załącznik 1 do uchwały nr 568 – LXXXXIII/04/2018

09 kwietnia 2018

Regulamin konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających rozwój młodych naukowców Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (DS MK) na rok 2018

569 – LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowanie wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentki Marii Zienkiewicz, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Wyborczej

570 – LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o odwołanie studentki Marii Zienkiewicz, kierunek Logistyka z Komisji ds. Kształcenia dla kierunku Logistyka i powołanie na to miejsce studentki studentkę Weronikę Przybył, kierunek Logistyka.

571 – LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku Wydziałowej Rady Samorządu Studentów WIZ o powołanie studentki Katarzyny Szczepańskiej, kierunek Logistyka do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

572 – LXXXXIII/04/2018 09 kwietnia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę składu Wydziałowej Komisji Stypendialnej i uzupełnienie go o Panie: mgr Annę Szwarc i mgr Sylwię Zdeb-Gałecką pracowników administracyjnych dziekanatu WIZ.

554 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Joannie Majchrzak.

555 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Majchrzak

 

 

556 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Bartoszowi Malinowskiemu

557 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Malinowskiego

558 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Nadolnej

559 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Zbigniewa Włodarczyka

560 - LXXXXII/2018 12 marca 2018 Wsprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w osobie Pani dr Agnieszki Krugiełki dla otwartego już przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Chudej.
561 - LXXXXII/2018 12 marca 2018

W sprawie ustalenia liczby N punktów dodatkowych uwzględnianych w warunkach rejestracji na kolejny semestr studiów.

552 - LXXXXI/2018 05 marca 2018 W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na zastępstwo za Panią mgr Agatę Budzyńską-Biernat na stanowisku asystenta w Katedrze Nauk Ekonomicznych od 15 kwiecień do czasu powrotu zastępowanej osoby dla Pani mgr Elżbiety Świtalskiej.

 

553 - LXXXXI/2018 05 marca 2018 W sprawie zatwierdzenie Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych wspierających młodych naukowców wydziału inżynierii zarządzania politechniki poznańskiej (DS MK) na rok 2018.
546 - LXXXX/2018 05 lutego 2018

W sprawie opiniowania wniosku o awans z adiunkta na stanowisko Profesora nadzwyczajnego Politechniki Poznańskiej na czas nieokreślony Pana dr. hab. inż. Arkadiusza Borowca.

547 - LXXXX/2018 05 lutego 2018

W sprawie opiniowania wniosku o awans ze stanowiska asystenta na adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 1 marzec 2018r. na czas nieokreślony Pani dr inż. Anny Stasiuk-Piekarskiej.

548 - LXXXX/2018 05 lutego 2018

W sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego od dnia 26.02.2018r. do 31.07.2018r. Pani dr Joanny Sadłowskiej-Wrzesińskiej.

549 - LXXXX/2018 05 lutego 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na ½ etatu na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 1 marzec 2018r. do 28.02.2019r. Pani dr Oksany Erdeli-Klyap.

550 - LXXXX/2018 05 lutego 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego na okres jednego roku od 1 marzec 2018r. do 28.02.2019r. Pani mgr inż. Joanny Majchrzak.

551 - LXXXX/2018 05 lutego 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na ½ etatu na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas nieokreślony Pana dr. Radosława Kota.

542 - LXXXIX/2018

 

15 stycznia 2018

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Grażyny Ortyl.

543 - LXXXIX/2018 15 stycznia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta na okres 3 lat w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości dr. inż. Marcina Butlewskiego.

544 - LXXXIX/2018 15 stycznia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę zatrudnienia z stanowiska adiunkta na starszego wykładowcę w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 1 marzec 2018 na czas nieokreślony dr. inż. Zbigniewa Włodarczaka.

 

545 - LXXXIX/2018 15 stycznia 2018

W sprawie opiniowania wniosku o kontynuację zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników dydaktyczno-naukowych w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 1 marzec 2018 na czas nieokreślony mgr Joanny Małeckiej.

536 - LXXXVIII/12/2017 04 grudnia 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Natalii Pawlak

 

537 - LXXXVIII/12/2017

 

04 grudnia 2017 W sprawie nadania stopnia naukowego doktora Dipl. Kauffrau Karoliny Olejniczak

538 - LXXXVIII/2017

 

04 grudnia 2017 W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Anny Stasiuk - Piekarskiej

539 - LXXXVIII/2017

 

04 grudnia 2017 W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorsiej mgr inż. Anny Stasiuk - Piekarskiej
 

540 - LXXXVIII/2017

 

04 grudnia 2017 W sprawie wyznaczenia recenzentów , określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Malinowskiego.

541 - LXXXVIII/2017

 

04 grudnia 2017 W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawłowskiej - Kalinowskiej i wyznaczenia promotora.
531 - LXXXVII/11/2017 06 listopada 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grażyny Ortyl

 

532 - LXXXVII/11/2017 06 listopada 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na czas określony od 13.11.2017 do 30.06.2018 r. dr inż. Jacka Lewandowicza

 

533 - LXXXVII/11/2017 06 listopada 2017

Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Zarządzania o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk ekonomicznych (67%) oraz w obszarze nauk technicznych w dziedzine nauk technicznych (33%)

 

534 - LXXXVII/11/2017 06 listopada 2017

Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk technicznych

 

535 - LXXXVII/11/2017 06 listopada 2017

Zatwierdzenie efektów kształcenia na kierunku Logistyka o profilu ogólnoakademickim w obszarze nauk technicznych

 

504 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

 

505 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Stasiuk-Piekarskiej

 

506 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Majchrzak (z domu Kijewska)

 

507 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Kosackiej

 

508 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agnieszki Chudej i wyznaczenia promotora

 

509 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Staweckiego

 

510 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartłomieja Kozaka

 

511 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Witolda Kasperkowiaka

 

512 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Mirosławy Mioduckiej

 

513 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marty Pawłowskiej

 

514 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Malinowskiej

 

515 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Frąsia

 

516 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ilony Olsztyńskiej

 

517 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Sebastiana Scholza

 

518 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Michała Fertscha

 

519 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania, na wniosek Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich kandydatury na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr. hab. Gerharda Wilhelma Webera

 

520 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na okres trzech lat dr Agnieszki Krugiełki

 

521 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę stanowiska pracy z adiunkta na starszego wykładowcę dr inż. Anny Mazur

 

522 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zmianę stanowiska z wykładowcy na starszego wykładowcę (1/2) w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego mgr. inż. Krzysztofa Jakubiaka

 

523 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zwiększenie etatu na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego z wymiaru 0,5 do 0,7 etatu w terminie od 01.10.2017 na czas nieokreślony mgr inż. Joanny Ziomek

 

524 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki na zastępstwo na czas określony od 01.10.2017 do 30.09.2018 dr. inż. Romana Domańskiego

 

525 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas określony od 01.10.2017 do 30.09.2018 dr Anny Dębickiej

 

526 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie na czas określony od 01.10.2017 do 30.09.2018 mgr Karoliny Olejniczak

 

527 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na czas określony od 01.10.2017 do 30.09.2018 mgr inż. Katarzyny Szwedzkiej

 

528 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości na czas określony od 01.10.2017 do 30.09.2018 mgr inż. Anny Zwolankiewicz (z domu Zywert)

 

529 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów

 

530 - LXXXVI/09/2017 25 września 2017

W sprawie opiniowania wniosku o powołanie studiów podyplomowych Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością - edycja 1 związanych z kierunkiem studiów Inżynieria Zarządzania i poparcia kandydatury dr. inż. Marka Golińskiego na kierownika tych studiów Proponowany program będzie obowiązywał od październik 2017 roku

 

482 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Magdalenie Olechnowicz - Czubińskiej

 

483 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Natalii Pawlak

 

484 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim Dipl. Kauffrau Karoliny Olejniczak

 

485 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Sergot i wyznaczenia promotora

 

486 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Aliaksandra Liaushuka

 

487 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Buhmann

 

488 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Katarzyny Szwedzkiej

 

489 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla dr. inż. Rafała Mierzwiaka

 

490 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego dla mgr Darii Nadolnej

 

491 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości dr. inż. Tomasza Ewertowskiego

 

492 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Nauk Ekonomicznych dr. Krzysztofa Kołodziejczyka

 

493 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych mgr. inż. Adama Radeckiego

 

494 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr inż. Kamili Kluski

 

495 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr Darii Kuklewskiej

 

496 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza

 

497 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych mgr. inż. Michała Trziszki

 

498 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego dr. inż. Marcina Nowaka

 

499 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka

 

500 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

501 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie opiniowania zmiany w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

 

502 - LXXXV/07/2017 10 lipca 2017

W sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2015/2016

 

469 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Jowicie Trzcielińskiej

 

470 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Jowity Trzcielińskiej

 

471 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Włodzimierzowi Sobczakowi

 

472 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Annie Marii Trzaskowskiej

 

473 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Pawłowi Królasowi

 

474 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Darii Nadolnej i wyznaczenia promotora

 

475 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agnieszki Chleboś i wyznaczenia promotora

 

476 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zwiększenie etatu na stanowisku asystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego z wymiaru 3/4 do pełnego etatu w terminie od 1 październik 2017 roku dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej

 

477 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przeniesienie ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta dr inż. Karoliny Werner - Lewandowskiej w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas nieokreślony w terminie od 1 październik 2017 roku dr inż. Karoliny Werner — Lewandowskiej

 

478 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr. inż. Kamila Wróbla

 

479 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

w sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych od 01.10.2017 do 30.09.2018r. Prof. Dominique Besson

 

480 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisko adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.10.2017 do 30.09.2018r. dr. Jakuba B. Drobnika

 

481 - LXXXIV/06/2017 12 czerwca 2017

W sprawie opiniowania wniosku o powołanie studiów podyplomowych Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem - edycja 1 związanych z kierunkiem studiów Logistyka i poparcia kandydatury dr hab. inż. Łukasza Hadasia na kierownika tych studiów

 

463 - LXXXIII/05/2017 08 maja 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego dr inż. Karoliny Bondarowskiej

 

464 - LXXXIII/05/2017 08 maja 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych mgr. Michała Fertscha

 

465 - LXXXIII/05/2017 08 maja 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych dr. inż. Aleksandra Jurgi

 

466 - LXXXIII/05/2017 08 maja 2017

W sprawie opiniowania zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

 

467 - LXXXIII/05/2017 08 maja 2017

W sprawie opiniowania zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

468 - LXXXIII/05/2017 08 maja 2017

W sprawie opiniowania zmian w programie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka

 

456 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Zbigniewa Zalesińskiego

 

457 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Olechnowicz-Czubińskiej

 

458 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie zmiany promotora przewodu doktorskiego mgr. inż. Filipa Karaśkiewicza

 

459 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Zbigniewa Paska

 

460 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki dr inż. Patrycji Hoffa-Dąbrowskiej

 

461 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Mileny Drzewieckiej-Dahlke

 

462 - LXXXII/04/2017 03 kwietnia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości mgr inż. Anny Stasiuk-Piekarskiej

 

450 - LXXXI/02/2017 27 lutego 2017

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Izabeli Kudelskiej

 

451 - LXXXI/02/2017 27 lutego 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr inż. Jowity Trzcielińskiej

 

452 - LXXXI/02/2017 27 lutego 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr inż. Pawła Królasa

 

453 - LXXXI/02/2017 27 lutego 2017

W sprawie wyznaczenia recenzentów i powołania komisji doktorskiej w przewodzie mgr inż. Anny Marii Trzaskowskiej

 

454 - LXXXI/02/2017 27 lutego 2017

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawlak i wyznaczenia promotora

 

455 - LXXXI/02/2017 27 lutego 2017

W sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Bartosza Malinowskiego

 

439 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawlak

 

440 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Kosackiej

 

441 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr Hanny Włodarkiewicz-Klimek na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania i Systemów Informatycznych, na czas nieokreślony od 01.03.2017

 

442 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Romana Domańskiego na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki od 01.03.2017

 

443 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie zatrudnienia mgr Joanny Małeckiej na stanowisku asystenta w Katedrze przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie od 01.03.2017

 

444 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie zatrudnienia mgr inż. Arkadiusza Kalemby na stanowisku asystenta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości od 01.03.2017

 

445 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie zatrudnienia mgr Elżbiety Świtalskiej na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Nauk Ekonomicznych od 01.03.2017

446 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie zatwierdzenie zmian w Regulaminie Przyznawania środków na badania statutowe (DS PB) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

447 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną Rektora PP

 

448 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną dla dr inż. Michała Adamczaka.

 

449 - LXXX/01/2017 30 stycznia 2017

W sprawie opiniowania wniosku o nagrodę specjalną Rektora PP

 

434 - LXXIX/12/2016 05 grudnia 2016

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Marcinowi Nowakowi

 

435 - LXXIX/12/2016 05 grudnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku asystenta na czas nieokreślony mgr inż. Moniki Kosackiej

 

436 - LXXIX/12/2016 05 grudnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy płatny dla mgr. inż. Krystiana Pawłowskiego

 

437 - LXXIX/12/2016 05 grudnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy płatny dla dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson

 

438 - LXXIX/12/2016 05 grudnia 2016

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta”

 

428 - LXXVIII/11/2016 07 listopada 2016

W sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

 

429 - LXXVIII/11/2016 07 listopada 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Zbigniewa Zalesińskiego

 

430 - LXXVIII/11/2016 07 listopada 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Marii Trzaskowskiej i wyznaczenia promotora

 

431 - LXXVIII/11/2016 07 listopada 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Doroty Jaźwińskiej i wyznaczenia promotora

 

432 - LXXVIII/11/2016 07 listopada 2016

W sprawie opiniowania wniosku o mianowanie prof. dr. hab. inż. Józefa Frąsia na stanowisko profesora nadzwyczajnego PP na czas nieokreślony

 

433 - LXXVIII/11/2016 07 listopada 2016

W sprawie zatwierdzenia zmian w składzie studentów w Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów

 

423 - LXXVII/09/2016 26 września 2016

Ww sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wydziałowi uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

 

424 - LXXVII/09/2016 26 września 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku adiunkta dr. inż. Łukasza Hadasia

 

425 - LXXVII/09/2016 26 września 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku adiunkta dr inż. Agnieszki Stachowiak

 

426 - LXXVII/09/2016 26 września 2016

W sprawie korekty w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka

 

427 - LXXVII/09/2016 26 września 2016

W sprawie opiniowania wniosków o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia studentów

 

399 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Dawidowi Klimczakowi

 

400 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Patrycji Hoffa-Dąbrowskiej

 

401 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Izabeli Kudelskiej

 

402 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Nowaka

 

403 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Kosackiej

 

404 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Michała Trziszki i wyznaczenia promotora

 

405 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Joanny Małeckiej i wyznaczenia promotora

 

406 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Agaty Budzyńskiej-Biernat i wyznaczenia promotora

 

407 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie rekomendacji prof. dr hab. Mariana Goryni (UEP) na recenzenta w konkursie na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

408 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Spychały na stanowisku adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, na okres 3 lat, od 01.10.2016r.

 

409 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Romana Domańskiego na stanowisku adiunkta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki do 24.02.2017

 

410 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Agnieszki Ponikierskiej na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas nieokreślony od 01.10.2016r.

 

411 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Grzegorza Dahlke na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości, na czas nieokreślony od 01.10.2016r.

 

412 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Macieja Szafrańskiego na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, na czas nieokreślony od 01.10.2016r.

 

413 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie mgr / dr inż. Patrycji Hoffa-Dąbrowskiej na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas określony (1 rok) od 01.10.2016r.

 

414 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Moniki Kosackiej na stanowisku asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki do 31.12.2016r.

 

415 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr Elżbiety Malujdy na stanowisku wykładowcy na pół etatu w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie do na czas nieokreślony.

 

416 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

 

417 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

 

418 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

 

419 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

 

420 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka.

 

421 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka.

 

422 - LXXVI/07/2016 04 lipca 2016

W sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015.

 

391 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr. Przemysława Bartkiewicza

 

392 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Allena Greenwooda

 

393 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku asystenta mgr. Macieja Szczepankiewicza

 

394 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 

395 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 

396 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 

397 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie opiniowania kandydatur do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

 

398 - LXXV/05/2016 16 maja 2016

W sprawie wydzielenia z Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki nowej Katedry Optymalizacji Procesów

 

390 - LXXIV/04/2016 25 kwietnia 2016

W sprawie uchwalenia procedury potwierdzania efektów uczenia się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

380 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Michałowi Adamczakowi

 

381 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr. inż. Michała Adamczaka

 

382 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Hoffy-Dąbrowskiej

 

383 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Włodzimierza Sobczaka

 

384 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Konrada Szczepańskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

385 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Przewoźnej-Skowrońskiej i wyznaczenia promotora

 

386 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudniania na stanowisku asystenta w wymiarze ½ etatu mgr. Marcina Wojciechowskiego

 

387 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Hannu Yanharanta

 

388 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego prof. Jussi Kantola

 

389 - LXXIII/04/2016 11 kwietnia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o nagrodę (za osiągnięcia dydaktyczne) ze specjalnego funduszu nagród dla dr. hab. inż. Pawła Pawlewskiego, prof. PP

 

376 - LXXII/03/2016 14 marca 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Dawida Klimczaka

 

377 - LXXII/03/2016 14 marca 2016

W sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Cezarego Konrada Wójcika

 

378 - LXXII/03/2016 14 marca 2016

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Świtalskiej i wyznaczenia promotora

 

379 - LXXII/03/2016 14 marca 2016

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na zastępstwo dr. inż. Romana Domańskiego

 

373 - LXXI/02/2016 15 lutego 2016

W sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

374 - LXXI/02/2016 15 lutego 2016

W sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Krystiana Pawłowskiego

 

375 - LXXI/02/2016 15 lutego 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenia zatrudnienia na stanowisku asystenta na zastępstwo dr inż. Romana Domańskiego

 

370 - LXX/01/2016 18 stycznia 2016

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Malujdy

 

371 - LXX/01/2016 18 stycznia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy dla dr inż. Katarzyny Grzybowskiej

 

372 - LXX/01/2016 18 stycznia 2016

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Mirosława Kruszyńskiego

 

356 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Darii Motale

 

357 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Jakubowi Ławniczakowi

 

358 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Brzezińskiego

 

359 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Włodzimierza Sobczaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

360 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego PP Pana prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego

 

361 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Joanny Kałkowskiej

 

362 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr Tomasza Brzęczka

 

363 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Piotra Lubińskiego

 

364 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr inż. Piotra Cyplika

 

365 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy dla dr inż. Katarzyny Grzybowskiej

 

366 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy dr inż. Ewy Więcek-Janki

 

367 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych

 

368 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

 

369 - LXIX/12/2015 14 grudnia 2015

W sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

 

353 - LXVIII/11/2015 16 listopada 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Karolinie Kolińskiej

 

354 - LXVIII/11/2015 16 listopada 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Adamczaka

 

355 - LXVIII/11/2015 16 listopada 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Elżbiety Krawczyk-Dembickiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

347 - LXVII/10/2015 26 października 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Andrzeja Kowala

 

348 - LXVII/10/2015 26 października 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marka Szczuki i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

349 - LXVII/10/2015 26 października 2015

W sprawie zaopiniowania wniosku Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akadeckickich o zatrudnienie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony w Politechnice Poznańskiej prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego

 

350 - LXVII/10/2015 26 października 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Romana Domańskiego na stanowisku Asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas od 01.11.2015 do 30.09.2015

 

351 - LXVII/10/2015 26 października 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie mgr inż. Moniki Kosackiej na stanowisku Asystenta na zastępstwo w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, na czas od 01.11.2015 do 30.09.2015

 

352 - LXVII/10/2015 26 października 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie mgr. Macieja Szczepankiewicza na stanowisku Asystenta na zastępstwo w Katedrze Nauk Ekonomicznych, na czas od 01.11.2015 do 30.09.2015

 

339 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Filipa Kraśkiewicza i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

340 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Żanety Nejman i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

341 -LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Kamila Wróbla i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

342 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Darii Motały

 

343 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr inż. Małgorzaty Spychały na stanowisku Adiunkta w Katedrze Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, na czas nieokreślony

 

344 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie opiniowania wniosku o rozszerzenie zakresu zatrudnienia z 1/2 na 3/4 etatu dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej na stanowisku aasystenta w Katedrze Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, na czas nieokreślony

 

345 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Joanny Oleśków-Szłapki na stanowisku Adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, z dniem 01 październik 2015 roku na czas nieokreślony

 

346 - LXVI/09/2015 28 września 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Przemysława Niewiadomskiego na stanowisku Adiunkta w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, z dniem 01 październik 2015 roku na czas nieokreślony

 

315 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Agacie Branowskiej

 

316 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Agaty Branowskiej

 

317 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Karolinie Werner-Lewandowskiej

 

318 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Tatianie Wiśniewskiej

 

319 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Annie Helenie Dębickiej

 

321 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Anny Królikowskiej-Tomczak i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

322 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Moniki Kosackiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

323 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Marcina Nowaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

324 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Patrycji Hoffy-Dąbrowskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

325 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Dawida Klimczaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

326 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Kolińskiej

 

327 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Andrzeja Kowala

 

328 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr Joanny Sadłowskiej - Wrzesińskiej na stanowisku Adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości, na czas nieokreślony

 

329 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie dr inż. Romy Marczewskiej - Kuźmy na stanowisku Adiunkta w Katedrze Ergonomii i Inżynierii Jakości, na czas nieokreślony

 

330 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o urlop naukowy płatny dr inż. Pauliny Golińskiej-Dawson w terminie od 01.10.2015r. do 01.03.2016r.

 

331 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

 

332 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

333 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie zmiany nazw specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

 

334 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

 

335 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka

 

336 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie zmian w programie studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka

 

337 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

338 - LXV/07/2015 07 lipca 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych

 

294 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Fertschowi, prof. PP

 

295 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Joannie Oleśków-Szłapce

 

296 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Rafałowi Mierzwiakowi

 

297 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Malinowskiego

 

298 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. Jakuba Ławniczaka

 

299 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia dr. hab. inż. dr. h.c. Tadeusza Zaborowskiego, prof. nadzw.

 

300 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o zatrudnienie jako profesora wizytującego PP Pana Prof. AIlen’a Greenwood’a

 

301 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Andrzeja Boruckiego

 

302 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Mariusza Branowskiego

 

303 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Marka Golińskiego

 

304 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Bogny Matei

 

305 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. inż. Edmunda Pawłowskiego

 

306 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku adiunkta dr. Haliny Portalskiej

 

307 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku asystenta mgr inż. Aleksandry Dewickiej

 

308 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie opiniowania wniosku o udzielenie urlopu bezpłatnego dr. Bartoszowi Godziszewskiemu

 

309 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

Ww sprawie opiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego mgr. inż. Pawłowi Królasowi

 

310 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie zmiany nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

 

311 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Logistyka

 
312 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania

 
313 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie zmiany nazw specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

 

314 - LXIV/06/2015 08 czerwca 2015

W sprawie zmian w programie studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

287 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Tomaszowi Telepowi

 

288 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Agacie Łuczak

 

289 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Agaty Łuczak

 

290 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Szymonowi Niedźwiedziowi

 

291 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Waldemarowi Jasińskiemu

 

292 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Anny Dębickiej

 

293 - LXIII/05/2015 11 maja 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia mgr inż. Katarzyny Siemieniak na okres kolejnych 5 lat

 

268 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Romie Marczewskiej-Kuźmie

 

269 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy

 

270 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Joannie Jakuszewicz

 

271 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej mgr Joannie Jakuszewicz

 

272 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Michała Adamczaka i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

273 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tatiany Wiśniewskiej

 

274 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich o zatrudnienie Prof. Allen’a Greenwood’a na stanowisko profesora zwyczajnego

 

275 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku do Senatu PP o nadanie tytułu „Zasłużonego Profesora PP” Panu prof. dr. hab. inż. Leszkowi Pacholskiemu

 

276 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia profesora wizytującego PP Jussi Kantola

 

277 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia profesora wizytującego PP Zbigniewa Paska

 

278 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie opiniowania wniosku o przedłużenie zatrudnienia profesora wizytującego PP Hannu Vanharanta

 

279 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"

 

280 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu i Technologii"

 

281 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"

 

282 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"

 

283 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką"

 

284 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania podyplomowych studiów menedżerskich "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem"

 

285 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi"

 

286 - LXII/04/2015 20 kwietnia 2015

W sprawie wniosku o powołanie studiów Inżynieria Zarządzania, specjalność Corporate Management jako studiów typu Double Degree, na podstawie umowy z uczelnią partnerską LILLE 1 University - Science and Technology

 

262 - LXI/03/2015

09 marca 2015

W sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia

 

263 - LXI/03/2015 09 marca 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów , określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Łuczak

 

264 - LXI/03/2015 09 marca 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Szymona Niedźwiedzia

 

265 - LXI/03/2015 09 marca 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Werner - Lewandowskiej

 

266 - LXI/03/2015 09 marca 2015

W sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr Tatiany Wiśniewskiej

 

267 - LXI/03/2015 09 marca 2015

W sprawie przedłużenia umowny na zastępstwo dla mgr inż. Moniki Kosackiej

 

255 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny (Urban) Jakuszewicz

 

256 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Rafała Mierzwiaka

 

257 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Szymona Niedźwiedzia

 

258 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Realizacji Badań Statutowych (DS-PB) na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

259 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie zaopiniowania wniosku Senackiej Komisji ds. Awansów Nauczycieli Akademickich o zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pierwszych pięciu lat w Politechnice Poznańskiej dr. hab. inż. Pawła Pawlewskiego

 

260 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta dr inż. Mirosława Kruszyńskiego

 

261 - LX/02/2015 09 lutego 2015

W sprawie zaopiniowania wniosku o udzielenie płatnego urlopu naukowego od dnia 02.03.2015 do 29.05.2015 dla mgr Darii Motały

 

242 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Adamowi Kolińskiemu

 

243 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Andrzeja Kowala i wyznaczenia promotora

 

244 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Pawła Królasa i wyznaczenia promotora

 

245 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Łuczak

 

246 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Łuczak

 

247 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie zmiany w tytule rozprawy doktorskiej mgr inż. Karoliny Werner -Lewandowskiej

 

248 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na finansowanie projektów WIZ PP DS-MK i powołania Komisji Konkursowej

 

249 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy dr inż. Agnieszki Grzelczak

 

250 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie zatrudnienia na stanowisko starszego wykładowcy dr inż. Krzysztofa Hankiewicza

 

251 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie przedłużenia zatrudnienia dr inż. Anny Mazur

 

252 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. inż. Zbigniewa Włodarczaka

 

253 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

Wprawie udzielenia urlopu naukowego dla mgr. inż. Rafała Mierzwiaka

 

254 - LIX/01/2015 19 stycznia 2015

W sprawie przedłużenia zatrudnienia mgr Darii Nadolnej

 

232 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Tomasza Telepa

 

233 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Agaty Branowskiej

 

234 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Grzegorza Woelke i wyznaczenia promotora

 

235 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wyznaczenia trzeciego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Oleśków-Szłapki

 

236 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie zmiany w tytulerozprawy doktorskiej mgr Anny Dębickiej

 

237 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dla dr. inż. Mariusza Branowskiego

 

238 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dladr. inż. Edmunda Pawłowskiego

 

239 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie wniosku o udzielenie urlopu naukowego dla prof. dr. hab. inż. Stefana Trzcielińskiego

 

240 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie zatrudnienia na stanowisko asystenta na zastępstwo mgr inż. Moniki Kosackiej

 

241 - LVIII/12/2014 01 grudnia 2014

W sprawie zatrudnienia na stanowisko adiunkta na zastępstwo dr Natalii Kubiak

 

226 - LVII/11/2014 03 listopada 2014

W sprawie utworzenia Katedry Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie

 

227 - LVII/11/2014 03 listopada 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

 

228 - LVII/11/2014 03 listopada 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Waldemara Jasińskiego

 

229 - LVII/11/2014 03 listopada 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy

 

230 - LVII/11/2014 03 listopada 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Oleśków-Szłapki

 

231 - LVII/11/2014 03 listopada 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego Dipl.-Kauffrau Karoliny Olejniczak i wyznaczenia promotora

 

225 - LVI/10/2014 13 października 2014

W sprawie powołania prodziekana do spraw nauki

 

217 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Paulinie Siemieniak

 

218 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Jakubowi Pawlakowi

 

219 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Joanny Kijewskiej i wyznaczenia promotora

 

220 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Zbigniewa Włodarczyka i wyznaczenia promotora

 

221 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie zmiany w programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

222 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania

 

223 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie zmiany w programie studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka

 

224 - LV/09/2014 29 września 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych"

 

204 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Annie Staniszewskiej

 

205 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Łukaszowi Grudniowi

 

206 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Tobiasowi Erxlebenowi

 

207 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Heiko Vesperowi

 

208 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Pauliny Siemieniak

 

209 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Pawlaka

 

210 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Aleksandry Dewickiej i wyznaczenia promotora

 

211 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Wioletty Dębczyńskiej i wyznaczenia promotora

 

212 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Macieja Szczepankiewicza i wyznaczenia promotora

 

213 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Zbigniewa Zalesińskiego i wyznaczenia promotora

 

214 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie opiniowania wniosku o nadanie tytułu naukowego Panu dr hab. inż. dr. h.c. Tadeuszowi Zaborowskiemu, prof. nadzw. PP

 

215 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2013/2014.

 

216 - LIV/07/2014 07 lipca 2014

W sprawie opiniowania wniosku o uruchomienie anglojęzycznej wersji studiów doktoranckich

 

200a - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Adama Kolińskiego

 

201 - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. inż. Markowi Fertschowi, prof. nadzw. PP

 

202 - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie zasady przypisywania studentów do specjalności na kierunkach studiów II stopnia realizowanych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

203a - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką"

 

203b - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem"

 

203c - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi"

 

203d - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie e-biznesem"

 

203e - LIII/06/2014 16 czerwca 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii"

 

196 - LII/05/2014 12 maja 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza grudzień

 

197 - LII/05/2014 12 maja 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza Brzezińskiego i wyznaczenia promotora

 

198 - LII/05/2014 12 maja 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Waldemara Jasińskiego i wyznaczenia promotora

 

199 - LII/05/2014 12 maja 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"

 

200 - LII/05/2014 12 maja 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"

 

193 - LI/04/2014 07 kwietnia 2014

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Staniszewskiej

 

194 - LI/04/2014 07 kwietnia 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Werner-Lewandowskiej i wyznaczenia promotora

 

195 - LI/04/2014 07 kwietnia 2014

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"

 

192 - L/03/2014 10 marca 2014

W sprawie powołania dodatkowych recenzentów rozpraw doktorskich mgr inż. Tobiasa Erxlebena i mgr inż. Heiko Vespera

 

186 - XLIX/02/2014 10 lutego 2014

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Magdalenie Graczyk

 

187 - XLIX/02/2014 10 lutego 2014

W sprawie wyróżnienie rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Graczyk

 

188 - XLIX/02/2014 10 lutego 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Łukasza grudzień i wyznaczenia promotora

 

189 - XLIX/02/2014 10 lutego 2014

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Liliany Czwajdy i wyznaczenia promotora

 

190 - XLIX/02/2014 10 lutego 2014

W sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr Sylwii Gibadło-Słomian

 

191 - XLIX/02/2014 10 lutego 2014

W sprawie przyjęcia propozycji recenzenta dorobku naukowego dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP

 

185 - XLVIII/12/2013 16 grudnia 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Tomasza Telepa i wyznaczenia promotora

 

180 - XLVII/11/2013 18 listopada 2013

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Natalii Kubiak

 

181 - XLVII/11/2013 18 listopada 2013

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Graczyk

 

182 - XLVII/11/2013 18 listopada 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Karoliny Kolińskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

183 - XLVII/11/2013 18 listopada 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Adama Kolińskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

184 - XLVII/11/2013 18 listopada 2013

W sprawie powołania dr. inż. Andrzeja Boruckiego na kierownika Laboratorium Zastosowań Informatyki (KZiSI)

 

177 - XLVI/10/2013 21 października 2013

W sprawie powołania dr. inż. Grzegorza Dahlke na kierownika Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego

 

178 - XLVI/10/2013 21 października 2013

W sprawie zmiany programu Studiów Doktoranckich „Zarządzanie i systemy produkcyjne”

 

179 - XLVI/10/2013 21 października 2013

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi"

 

169 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Romanowi Domańskiemu

 

170 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Heiko Vespera

 

171 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tobiasa Erxlebena

 

172 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Darii Motały i wyznaczenia promotora

 

173 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Olechnowicz i wyznaczenia promotora

 

174 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Ireny Pawłyszyn i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

175 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych”

 

176 - XLV/09/2013 30 września 2013

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

 

165 - XLIV/08/2013 31 sierpnia 2013

W sprawie zmiany w programach studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach: Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania, Logistyka

 

166 - XLIV/08/2013 31 sierpnia 2013

W sprawie zmiany w programach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunkach: Inżynieria bezpieczeństwa, Inżynieria zarządzania, Logistyka

 

167 - XLIV/08/2013 31 sierpnia 2013

W sprawie zmiany programu studiów II stopnia niestacjonarnych kierunek: Inżynieria zarządzania

 

168 - XLIV/08/2013 31 sierpnia 2013

W sprawie powołania dr. inż. Pawła Pawlewskiego na kierownika Centrum Symulacji, Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

152 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Mustafie Ibrahimowi Swissi

 

153 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr Elżbiecie Jasińskiej

 

154 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Natalii Kubiak

 

155 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mileny Drzewieckieji wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

156 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Andżeliki Libertowskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

157 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Dariusza Przybyła i wyznaczenia promotora

 

158 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Jowity Trzcielińskiej i wyznaczenia promotora

 

159 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Katarzyny Stasiuk i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

160 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Malujdy i wyznaczenia promotora

 

161 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie przyjęcia Deklaracji Dziekanów uczelni polskich prowadzących kształcenie na kierunku „Inżynieria bezpieczeństwa”

 

162 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

163 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie zmiany programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Logistyk

 

164 - XLIII/07/2013 01 lipca 2013

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie e-biznesem"

 

145 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom kierunków prowadzonych przez wydział

 

146 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

147 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku Logistyka

 

148 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie wymaganych efektów kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

149 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie wymaganych efektów kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Logistyka

 

150 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie wymaganych efektów kształcenia dla kandydatów na II stopień studiów na kierunku Inżynieria Zarządzania

 

151 - XLII/06/2013 10 czerwca 2013

W sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2011/2012

 

136 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Nowoczesny menedżer projektu rozwojowego

 

137 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Technika z wychowaniem komunikacyjnym

 

138 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

 

139 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne

 

140 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP

 

141 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii

 

142 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką

 

143 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem

 

144 - XLI/05/2013 13 maja 2013

W sprawie powołania SP Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi

 

133 - XL/04/2013 15 kwietnia 2013

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Jasińskiej

 

134 - XL/04/2013

15 kwietnia 2013

W sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Krzysztofa STERNY

 

135 - XL/04/2013 15 kwietnia 2013

Relegowanie z grona studentów

 

130 - XXXIX/03/2013 18 marca 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Izabeli Kudelskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

131 - XXXIX/03/2013 18 marca 2013

W sprawie powołania nowego promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty ŁUCZAK

 

132 - XXXIX/03/2013 18 marca 2013

W sprawie powołania studiów podyplomowych Zarządzanie ryzykiem w bankach

 

128 - XXXVIII/02/2013 22 lutego 2013

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Romana Domańskiego

 

129 - XXXVIII/02/2013 22 lutego 2013

W sprawie zmiany opiekuna naukowego doktorantki mgr inż. Marii Klementyny Horst-Kończal

 

125 - XXXVII/01/2013 21 stycznia 2013

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek

 

126 - XXXVII/01/2013 21 stycznia 2013

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Romy Marczewskiej-Kuźmy i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

127 - XXXVII/01/2013 21 stycznia 2013

W sprawie przekształcenia Pracowni Zarządzania i Systemów Informatycznych WIZ w Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych WIZ

 

120 - XXXVI/12/2012 10 grudnia 2012

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Mustafy Ibrahima Swissi

 

121 - XXXVI/12/2012 10 grudnia 2012

W sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Tomasza Matuszewskiego

 

122 - XXXVI/12/2012 10 grudnia 2012

W sprawie zmiany tematu rozprawy doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Malinowskiego

 

123 - XXXVI/12/2012 10 grudnia 2012

W sprawie zmiany liczby godzin na studiach podyplomowych „Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym”

 

124 - XXXVI/12/2012 10 grudnia 2012

W sprawie zmiany liczby godzin na studiach podyplomowych „Technika z wychowaniem komunikacyjnym”

 

117 - XXXV/11/2012 19 listopada 2012

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. Andrzejowi Magrukowi oraz wyróżnienia rozprawy doktorskiej

 

118 - XXXV/11/2012 19 listopada 2012

W sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Heiko VESPERA

 

119 - XXXV/11/2012 19 listopada 2012

W sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Tobiasa ERXLEBENA

 

115 - XXXIV/10/2012 22 października 2012

W sprawie zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku Inżynieria zarządzania o utworzenie którego Wydział się ubiega

 

116 - XXXIV/10/2012 22 października 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi"

 

114 - XXXIII/10/2012 08 października 2012 W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Natalii KUBIAK i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

111 - XXXII/09/2012 28 września 2012

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Sylwii Piersiali-Polarek

 

112 - XXXII/09/2012 28 września 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych”

 

113 - XXXII/09/2012 28 września 2012

W sprawie zasad nadawania tytułów zawodowych absolwentom kierunków prowadzonych przez wydział

 

93 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr. inż. Aleksandrowi Zbigniewowi Orłowskiemu

 

94 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie wyróżnienia pracy doktorskiej mgr. inż. Aleksandra Zbigniewa Orłowskiego

 

95 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie wyznaczenie promotora pomocniczego w osobie Pana dr. inż. Macieja Szafrańskiego dla otwartego już przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk (nauki o zarządzaniu) - temat pracy doktorskiej: „Projektowanie podsystemu wspomagania decyzji w informatycznym systemie aglomeracji”.

 

96 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Malinowskiego i wyznaczenia promotora

 

97 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Zygmunta Kopacza i wyznaczenia promotora

 

98 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Rafałowi Mierzwiakowi i wyznaczenia promotora

 

99 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agacie Branowskiej i wyznaczenia promotora

 

100 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie zatrudnienia dr hab. inż. Stanisława Janika, prof. nadzw. na dotychczasowym stanowisku na okres jednego roku

 

101 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych Organizacja i normowanie pracy"

 

102 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Ergonomia i Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy"

 

103 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Produkcją i Logistyką"

 

104 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem"

 

105 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zarządzanie Projektami i Procesami Biznesowymi"

 

106 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie akceptacji listy kandydatów do nagrody JM Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia w roku akademickim 2010/2011

 

107 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie powołania dr. inż. Pawła Pawlewskiego na kierownika Centrum Symulacji, Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych w Katedrze Zarządzania Produkcję i Logistyką

 

108 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie o zgłoszenie przez Radę Wydziału dwóch kandydatów na członków CK w dyscyplinie naukowej w której jednostka ma uprawnienia do nadawania naukowego stopnia doktora

 

109 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie projektu "Regulaminu Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej"

 

110 - XXXI/07/2012 02 lipca 2012

W sprawie zatwierdzenia kosztów ogólnowydziałowych na rok 2012

 

87 - XXX/06/2012 04 czerwca 2012

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Marcinowi Kiliszewskiemu

 

88 - XXX/06/2012 04 czerwca 2012

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Andrzeja Magruka

 

89 - XXX/06/2012 04 czerwca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Tatiany Wiśniewskiej i wyznaczenia promotora

 

90 - XXX/06/2012 04 czerwca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Sroczan i wyznaczenia promotora

 

91 - XXX/06/2012 04 czerwca 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Leszka Józefa Kaszuby i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

92 - XXX/06/2012 04 czerwca 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

 

74 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Aleksandra Orłowskiego

 

75 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Magdaleny Graczyk i wyznaczenia promotora

 

76 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Staniszewskiej i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego

 

77 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Anny Dębickiej i wyznaczenia promotora

 

78 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Pauliny Siemieniak i wyznaczenia promotora

 

79 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Bartosza Malinowskiego i wyznaczenia promotora

 

80 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Szymona Niedźwiedzia i wyznaczenia promotora

 

81 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Jakuba Pawlaka i wyznaczenia promotora

 

82 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Technika z wychowaniem komunikacyjnym"

 

83 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym"

 

84 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie powołania studiów podyplomowych "Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne"

 

85 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie modyfikacji nazwy studiów podyplomowych "Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych"

 

86 - XXVIII/05/2012 07 maja 2012

W sprawie powołania kierunku Logistyka na studiach niestacjonarnych II stopnia

 

71 - XXVII/04/2012 02 kwietnia 2012

W sprawie nadania stopnia naukowego doktora mgr inż. Monice Wypych-Żółtowskiej

 

72 - XXVII/04/2012 02 kwietnia 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Jasińskiej i wyznaczenia promotora

 

73 - XXVII/04/2012 02 kwietnia 2012

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Bartosza Guszczaka i wyznaczenia promotora

 

68 - XXVI/03/2012 26 marca 2012

W sprawie przyjęcia efektów kształcenia oraz zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

69 - XXVI/03/2012 26 marca 2012

W sprawie przyjęcia efektów kształcenia oraz zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Logistyka

 

70 - XXVI/03/2012 26 marca 2012

W sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie/Inżynieria Zarządzania

 

67 - XXV/03/2012 05 marca 2012

W sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych i powołania kolejnej edycji „Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnych i zawodowych”

 

66 - XXIV/02/2012 13 lutego 2012

W sprawie przekształcenia kierunek studiów „Zarządzanie” w kierunek „Inżynieria Zarządzania”

 

65 - XXIII/02/2012 06 lutego 2012

W sprawie nadania stopnia doktora mgr Małgorzacie Wiśniewskiej

 

64 - XXII/01/2012 09 stycznia 2012

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Kiliszewskiego.

 

62 - XX/12/2011 05 grudnia 2011

W sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Marcinowi Hajdulowi

 

63 - XX/12/2011 05 grudnia 2011

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Wypych-Żółtowskiej

 

61 - XVIII/11/2011 07 listopada 2011

W sprawie zatwierdzenia programu studiów doktoranckich WIZ PP

 

58 - XVII/10/2011 03 października 2011

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Marcina Hajdula

 

59 - XVII/10/2011 03 października 2011

W sprawie studiów podyplomowych „Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych”

 

60 - XVII/10/2011 03 października 2011

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne”

 

56 - XVI/09/2011 05 września 2011

W sprawie dokumentowania przebiegu studiów na Wydziale Inżynierii Zarządzania

 

57 - XVI/09/2011 05 września 2011

W sprawie zmian prowadzenia przedmiotu pn. „Kierowanie” na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

 

49 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Jakubowi Chabikowi

 

50 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Małgorzaty Wiśniewskiej

 

51 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie korekty planu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

52 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie korekty planu studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Logistyka

 

53 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Zarządzanie zakupami w nowoczesnym przedsiębiorstwie”

 

54 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie powołania studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

 

55 - XV/07/2011 04 lipca 2011

W sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

42 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Marcinowi Gąsiorowi.

 

43 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Marcinowi Hajdulowi i wyznaczenia promotora.

 

44 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Tobiasowi Erxleben i wyznaczenia promotora.

 

45 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Heiko Vesper i wyznaczenia promotora.

 

46 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa.

 

47 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Logistyka.

 

48 - XIV/06/2011 06 czerwca 2011

W sprawie korekty planu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Zarządzanie.

 

38 - XIII/05/2011 09 maja 2011

Powołania Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Zarządzania

 

39 - XIII/05/2011 09 maja 2011

Powołania podyplomowych studiów menedżerskich „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”

 

40 - XIII/05/2011 09 maja 2011

Powołania studiów podyplomowych „Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką”

 

41 - XIII/05/2011 09 maja 2011

Powołania studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi”

 

31 - XII/04/2011 04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych pt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

 

32 - XII/04/2011 04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych pt. „Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne”

 

33 - XII/04/2011 04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych pt. „Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi”

 

34 - XII/04/2011 04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych pt. „Organizacja i zarządzanie instytucjami oświatowymi”

 

35 - XII/04/2011 04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych ”Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym”

 

36 - XII/04/2011 04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych „Technika z wychowaniem komunikacyjnym”

 

37 - XII/04/2011

04 kwietnia 2011

Powołania studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe”

 

29 - XI/02/2011 28 lutego 2011

Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Jakuba Chabika

 

30 - XI/02/2011 28 lutego 2011

Studiów podyplomowych pt. „Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie”

 

27 - X/02/2011 01 lutego 2011

Nadania stopnia doktora mgr inż. Barbarze Zasadzie

 

28 - X/02/2011 01 lutego 2011

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr inż. Mustafie SWISSI i wyznaczenia promotora

 

24 - IX/01/2011 11 stycznia 2011

Wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Aleksandrowi Orłowskiemu i wyznaczenia promotorów

 

25 - IX/01/2011 11 stycznia 2011

Modyfikacji planu studiów drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

26 - IX/01/2011 11 stycznia 2011

Utworzenia Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych

 

17 - VIII/12/2010 07 grudnia 2010

Zatwierdzenia regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

 

21 - VII/11/2010 07 grudnia 2010

Nadania stopnia doktora mgr. inż. Przemysławowi Niewiadomskiemu

 

22 - VIII/12/2010 07 grudnia 2010

Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marcina Gąsiora

 

23 - VIII/12/2010 07 grudnia 2010

Pokrewnych kierunków studiów dla rekrutacji na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012

 

16 - VII/11/2010 09 listopada 2010

Nadania stopnia doktora mgr. inż. Markowi Miądowiczowi

 

18 - VII/11/2010 09 listopada 2010

Zatwierdzenia ramowego planu studiów doktoranckich WIZ PP

 

19 - VII/11/2010 09 listopada 2010

Regulaminu Rady Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

 

20 - VII/11/2010 09 listopada 2010

Studiów podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

 

14 - VI/10/2010 05 października 2010

Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Barbary Zasady

 

15 - VI/10/2010 05 października 2010

Przekazania uprawnień do podejmowania uchwał Komisjom Doktorskim

 

11 - V/08/2010 31 sierpnia 2010

Studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

 

12 - V/08/2010 31 sierpnia 2010

Powołania studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi”

 

13 - V/08/2010 31 sierpnia 2010

Korekty planu studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie

 

1 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Miądowicza

 

2 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Przemysława Niewiadomskiego

 

3 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Modyfikacji planu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

 

4 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Modyfikacji planu studiów pierwszego stopnia na kierunku Logistyka

 

5 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Modyfikacji planu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie

 

6 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Zmiany nazwy specjalności na studiach niestacjonarnych II stopnia – kierunek Zarządzanie

 

7 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Przyjęcia programu studiów stacjonarnych II stopnia - kierunek Logistyka

 

8 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Studiów podyplomowych „Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką”

 

9 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Studiów podyplomowych „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem”

 

10 - IV/06/2010 29 czerwca 2010

Studiów podyplomowych „Kompetencje edukacyjne w obszarze przedmiotów politechnicznych”

 

RW III/06/2010 22 czerwca 2010

Powołania Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów