• Polski
  • English

Koło Młodego BHPowca

Koło Młodego BHPowca

 

 

Koło Młodego BHPowca zostało stworzone na Politechnice Poznańskiej przez studentów kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa i jest przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i higieną pracy. Naszym celem jest:

  • samoszkolenie;
  • organizowanie spotkań ze specjalistami powiązanymi z organizacjami zajmującymi się tematyką BHP;
  • uczestnictwo w seminariach, konferencjach, wyjazdach i szkoleniach naukowych;

 

Po zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i wiedzy planujemy ukończenie kursu związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy, np. kurs na audytora wewnętrznego.

 

 

Opiekunem Koła Młodego BHPowca jest dr inż. Grzegorz Dahlke.

 

Wszelkie pytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres koła:
kolo.bhp.pp@gmail.com

bądź:

Marcin Baldys, przewodniczący: mbaldys@gmail.com

Magda Madajka, zastępca: magdamadajka@yahoo.com