• Polski
  • English

Konferencje

Konferencje

 

XXIX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii


Tegoroczne Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Gnieźnie w terminie od 20 do 22 czerwca 2016. Organizatorami Seminarium byli:

 

  • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański
  • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
  • Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii

 

Seminarium odbyło się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association), a prezydenci tych organizacji byli keynote speakerami w Gnieźnie.

Konferencja dotyczyła zagadnień ergonomii, inżynierii bezpieczeństwa pracy i inżynierii jakości. Takie podejście pokazuje interdyscyplinarny charakter współczesnych problemów w nauce, które wymagają jednoczesnego działania w różnych kierunkach i tworzy efekt synergiczny, który pomoże rozwiązać podjęte problemy, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Podstawowe dane dotyczące tegorocznego Seminarium:

 

  • ponad 150 uczestników (uwzględniając 125 osoby zarejestrowane i grupę około 30 studentów, uczestniczących w sesjach i warsztatach),
  • 11 narodowości - z Europy (Estonia, Francja, , Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry) i z innych kontynentów (Indie, Iran, Japonia, Południowa Afryka, Sri Lanka),
  • 5 keynote speakerów,
  • ponad 50 prezentacji,
  • 4 warsztaty,
  • okrągły stół pomiędzy IEA (International Ergonomics Association), FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym.

 

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iset.poznan.pl.

 

 

The International MEF’2016 Conference (Managing Enterprise of the Future)

 
is organized by Faculty of Management of Poznan University of Technology as affiliated conference jointly with 17th International Conference HAAMAHA from 27th to 31st July 2016 at Swan and Dolphin Hotel, Florida, USA.
Participant registration is available at:

http://www.ahfe2016.org/registration.html.

 

 

X Naukowa Konferencja
"Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji"


Serdecznie zapraszamy do udziału w X Naukowej Konferencji "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji" organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2015 r.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń z prac badawczych nad współczesnymi rozwiązaniami w produkcji i logistyce. Konferencja jest swoistym forum wymiany wyników badań i prac prowadzonych przez ośrodki naukowe.

Więcej informacji:
http://konferencja.logistyka-produkcja.pl/
Kontakt:
Dr inż. Katarzyna Grzybowska
e-mail: katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl   
Tel: 508053208
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
ul. Strzelecka 11
Poznań
60-965