• Polski
  • English

Konferencje

Konferencje

 

The International MEF’2016 Conference (Managing Enterprise of the Future)

 
is organized by Faculty of Management of Poznan University of Technology as affiliated conference jointly with 17th International Conference HAAMAHA from 27th to 31st July 2016 at Swan and Dolphin Hotel, Florida, USA.
Participant registration is available at:

http://www.ahfe2016.org/registration.html.

 

 

X Naukowa Konferencja
"Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji"


Serdecznie zapraszamy do udziału w X Naukowej Konferencji "Oszczędność i efektywność - współczesne rozwiązania w logistyce i produkcji" organizowanej przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2015 r.

Głównym celem konferencji jest wymiana doświadczeń z prac badawczych nad współczesnymi rozwiązaniami w produkcji i logistyce. Konferencja jest swoistym forum wymiany wyników badań i prac prowadzonych przez ośrodki naukowe.

Więcej informacji:
http://konferencja.logistyka-produkcja.pl/
Kontakt:
Dr inż. Katarzyna Grzybowska
e-mail: katarzyna.grzybowska@put.poznan.pl   
Tel: 508053208
Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Zarządzania
Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki
ul. Strzelecka 11
Poznań
60-965

 

 

II Kongres Ergonomii
pod nazwą „Ergonomia i innowacje”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Kongresie Ergonomii pod nazwą „Ergonomia i innowacje”, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 1-3 lipca 2015 r.

Kongres organizowany jest wspólnie przez Wydział Inżynierii Zarządzania i Polskie Towarzystwo Ergonomiczne.

Celem II Kongresu Ergonomii jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń ergonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnego charakteru tych działań.

Więcej informacji:
http://kongresergonomiczny.pl/

Kontakt:
Dr inż. Marcin Butlewski
tel. kom.: +48-605-883-000

e-mail: marcin.butlewski@put.poznan.pl

 

 

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa

pt: "SYSTEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC WYZWAŃ DEMOGRAFICZNYCH, EKONOMICZNYCH TECHNOLOGICZNYCH - SOCIAL SECURITY SYSTEMS IN THE LIGHT OF DEMOGRAPHIC, ECONOMIC AND TECHMOLOGICAL CHALLENGES"

 

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej we współpracy z Polską Grupą Emerytalną SGH (Polish Pension Group SGH) organizuje IV Międzynarodową Konferencję Naukową pt: "Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych technologicznych - Social Security Systems in the light of Demographic, Economic and Techmological Challenges” w dniach 24-25 września 2015 roku w Poznaniu.

 

Gościem honorowym konferencji będzie prof. Marek Góra (PPG- SGH), współtwórca polskiej reformy emerytalnej. W konferencji wezmą udział naukowcy z kraju i z zagranicy (z państw UE i USA).

 

Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki na osobami starszymi) w różnych państwach.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych. Preferowanym językiem konferencji będzie język angielski. Na konferencję przygotowane zostaną dwie monografie – w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

Wiodący prelegenci (Key Note Speakers):

- Prof. dr hab. Marek Góra
- Prof. John Turner
- Prof. Jaroslav Vostatek
- Doc. ing. Ján Šebo
- Prof. dr hab. Maciej Żukowski
- Andrzej Sołdek
- Krzysztof Hagemejer
- Dr ing. Tomáš Virdzek

 

Rada Programowa:
- prof. dr hab. Marek Góra - PPG-SGH w Warszawie
- prof. dr hab. Józef Orczyk - Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
- prof. dr hab. Jan Szambelańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- prof. dr hab. Maciej Żukowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
- dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ - Politechnika Łódzka
- dr hab. Ryszard Kamiński, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- dr hab. Adam Samborski, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Andrzej Sołdek - prezes Zarządu PTE PZU SA
- prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski - Politechnika Poznańska
- prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński - Politechnika Poznańska
- dr hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka, prof. PP - Politechnika Poznańska
- prof. dr hab. Teresa K. Łuczka - Politechnika Poznańska
- prof. dr hab. inż. Władysław Mantura - Politechnika Poznańska
- prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk - Politechnika Poznańska
- dr hab. inż. Józef Frąś, prof. PP - Politechnika Poznańska
- dr hab. Olgiert Lissowski, prof. PP - Politechnika Poznańska
- dr hab. inż. Tadeusz Zaborowski, prof. PP - Politechnika Poznańska

 

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 30 marca 2015 r. Rejestracja, a także dalsze informacje na stronie internetowej konferencji: www.kne.put.poznan.pl/mke2015

 

Serdecznie zapraszamy

 

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP
(przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji)