• Polski
  • English

Konferencje

Konferencje

 

 

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

 

Tegoroczne Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbędzie się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium są:

 

  • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski
  • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii

 

Seminarium odbywa się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association), a prezydenci tych organizacji będą również keynote speakerami w Tarnowie.

Z okazji jubileuszu liczymy na jeszcze szerszą niż dotąd reprezentację praktyków i teoretyków z zakresu ergonomii i inżynierii bezpieczeństwa pracy.

XXX Seminarium będzie nawiązywać do problemów poruszanych już wcześniej, ale liczymy, że połączenie wielu aspektów pod wspólnym hasłem Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka pozwoli na bogatszy ogląd problemu. Podejście takie wskazuje na szersze rozpatrywanie problemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nie ograniczone wyłącznie do aktywności zawodowej.

W ramach tegorocznego Seminarium odbędą się sesje plenarne i sekcyjne, warsztaty oraz okrągły stół pomiędzy IEA (International Ergonomics Association), FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://www.iset.poznan.pl/

 

 

 

 

24th International Conference on Production Research

 

Szanowni Państwo,

 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej działając z upoważnienia International Foundation for Production Research (IFPR) ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w

 

24th International Conference on Production Research,

 

która odbędzie się w terminie 30.07.2017r. – 3.08.2017r. w Poznaniu.

International Foundation for Production Research ( IFPR ) jest powszechnie szanowaną naukową organizacją pozarządową non – profit założoną w 1971 roku. Pierwsza konferencja z cyklu International Conference on Production Research odbyła się w 1971 roku w Birmingham (UK). Od tego czasu konferencje z tego cyklu odbywają się, co dwa lata na przemian w Europie, Azji i obu Amerykach.

Decyzją Rady International Foundation for Production Research z roku 2013 organizacja International Conference on Production Research w 2017 roku powierzona została Wydziałowi Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Tym samym konferencja po raz pierwszy organizowana będzie w Polsce.

Wierząc, że konferencja ta przyczyni się do propagowania dorobku polskiej nauki, miasta, regionu i całego kraju w skali globalnej zapraszam do udziału w 24th International Conference on Production Research.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie internetowej konferencji: http://www.24icpr2017.put.poznan.pl/

 

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki

Dr hab. inż. Marek Fertsch, prof. nadzw.PP

 

 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA


nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych oraz technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges organizowana 23 września 2017 r. w Poznaniu.


Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych, a także do praktyków.

 

Nadesłane artykuły zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej „Organizacja i Zarządzanie” — 10pkt. Wg wykazu MNiSW oraz w czasopiśmie „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych — 7pkt. wg wykazu MNiSW.

Uczestnicy konferencji bez dodatkowych opłat mają możliwość udziału w Międzynarodowym Seminarium Naukowym Pensions, Justice and Culture organizowanym 22 września 2017 r. we współpracy z European Network for Research on Supplementary Pensions.

 

Organizatorem obu wydarzeń naukowych jest Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

W celu zarejestrowania się prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz tutaj) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: mke2017@put.poznan.pl do dnia 15 marca 2017.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://mke2017.put.poznan.pl 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego