• Polski
  • English

Zaproszenie na obronę rozprawy doktorskiej

 

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

 

 

Krótki: 
Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgra Macieja Rysia. Obrona odbędzie się w dniu 21maja2020 r. o godz. 12:30