• Polski
  • English

Uchwały Rady Dyscypliny

 

Uchwały z posiedzeń
Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

 

Uchwała 

Z dnia 

Czego dotyczy 

 
31/2019-2020 25 mar. 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia składu komisji oceniającej wnioski do konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2020

30/2019-2020 20 mar. 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu na finansowanie projektów badawczych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w roku 2020 z załącznikiem

29/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich

28/2019-2020 2 mar. 2020 r.

opiniowanie wniosku o przeniesienie ze stanowiska asystenta na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr inż. Andżeliki Libertowskiej

27/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr. inż. Marka Szkudlarka

26/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Wiktorii Czerneckiej

25/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Patrycji Królak

24/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie zmiany promotora w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Koniecznej

23/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie powołania promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. inż. Bartosza Guszczaka

22/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie powołania promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr Selmy Gütmen

21/2019-2020 2 mar. 2020 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr Elżbiety Świtalskiej

20/2019-2020 27 sty. 2020 r.

w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Andżelice Libertowskiej

19/2019-2020 27 sty. 2020 r.

w sprawie nadania stopnia naukowego doktora p. mgr inż. Andżelice Libertowskiej

18/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wybo-rczej

17/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie powołanie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr. inż. Pawła Posadzego

16/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie powołania promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Fredericka Mumali

15/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie powołanie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr Selmy Gütmen

14/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie powołanie promotora oraz promotora pomocniczego w postępowaniu doktorskim mgr inż. Joanny Grzegorczyk

13/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr. inż. Kamila Wróbla

12/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr inż. Natalii Pawłowskiej-Kalinowskiej

11/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. inż. Andrzeja Klimka

10/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie wyznaczenia recenzentów, określenia zakresu egzaminów doktorskich oraz powołania egzaminatorów i komisji doktorskiej w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Budzyńskiej-Biernat

9/2019-2020 9 gru. 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Załącznika nr 1 do Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości

8/2019-2020 18 lis. 2019 r.

Opiniowania wniosku dr. inż. Krzysztofa Hankiewi-cza o zmianę stanowiska ze st. wykładowcy na adiunkta w grupie prac. badawczo-dydaktycznych

7/2019-2020 18 lis. 2019 r.

Opiniowania wniosku dr inż. Agnieszki Grzelczak o zmianę stanowiska ze st. wykładowcy na adiunkta w grupie prac. badawczo-dydaktycznych

6/2019-2020 18 lis. 2019 r.

Opiniowania wniosku dr. inż. Grzegorza Dahlke o zmianę stanowiska ze st. wykładowcy na adiunkta w grupie prac. badawczo-dydaktycznych

5/2019-2020 18 lis. 2019 r.

Opiniowania wniosku dr. Tomasza Brzęczka o zmianę stanowiska ze st. wykładowcy na adiunkta w grupie prac. badawczo-dydaktycznych

4/2019-2020 18 lis. 2019 r.

Uzupełnienia Regulaminu Rady Dyscypliny

3/2019-2020 14 paź. 2019 r.

Przeniesienia dr inż. Ewy Więcek-Janki ze stano-wiska starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

2/2019-2020 14 paź. 2019 r.

Przeniesienia dr inż. Marka Golińskiego ze stano-wiska starszego wykładowcy na adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

1/2019-2020 14 paź. 2019 r.

Zatwierdzenia Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości