• Polski
  • English

Sukces SKDP w Warszawie

 

Sukces Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów w Warszawie

 

Reprezentanci Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów w dniach 04-05 kwietnia  uczestniczyli w X edycji konferencji „Logistyka a Bezpieczeństwo”. Tematem przewodnim były „Innowacyjne rozwiązania logistyczne”. Organizatorem było Koło Naukowe Studentów Logistyki działające przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

To dwudniowe wydarzenie umożliwiło spotkanie studentów wszystkich typów uczelni zainteresowanych logistyką a także zaproszonych przedstawicieli świata biznesu.  W pierwszym dniu były reprezentowane prace dotyczące nowych rozwiązań związanych z przedmiotem logistyki. Podczas drugiego dnia studenci mieli możliwość odwiedzenia Instytutu Transportu Samochodowego — jest to nowoczesny ośrodek badawczo-rozwojowy, który współtworzy historie polskiej motoryzacji od 65 lat.

 

Miło nam poinformować, że referaty:

 

  1. „Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie flotą pojazdów transportu bliskiego analiza wdrożenia oraz zastosowanie w praktyce”, którego autorami były: Angelika Surma i Emilia Sczaniecka zdobył wyróżnienie
  2. „Internet rzeczy-droga do inteligentnego przemysłu" autorstwa Natalii Smarzyńskiej i Kingi Stanisławskiej zajął I miejsce w konkursie. Autorki wygrały główną nagrodę: staż naukowy w Instytucie Transportu Samochodowego.

 

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Krótki: 
Reprezentanci Studenckiego Koła Doskonalenia Procesów zdobyli nagrody na X edycji konferencji „Logistyka a Bez-pieczeństwo” Natalia Smarzyńska i Kinga Stanisławska zajęły I miejsce za artykuł „Internet rzeczy-droga do inteligen-tnego przemysłu". Autorki wygrały główną nagrodę: staż naukowy w Insty-tucie Transportu Samochodowego. Angelika Surma i Emilia Sczaniecka zdo-były wyróżnienie za artykuł „Narzędzia informatyczne wspomagające zarządza-nie flotą pojazdów transportu bliskiego analiza wdrożenia oraz zastosowanie w praktyce”.