Polska Rama Kwalifikacji jest to opis hierarchii poziomów kwalifikacji wpisywanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji w Polsce. Polska Rama Kwalifikacji (PRK), podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Studia doktoranckie to poziom 8 PRK.

Poniżej prezentujemy w plikach .zip zestawienie kwalifikacji zdobywanych przez naszych studentów na prowadzonych przez WI PP studiach doktoranckich – studiach III stopnia. Są to: efekty kształcenia, programy kształcenia (plany studiów + efekty kształcenia związane z przedmiotami wchodzącymi w skład danego planu + macierz powiązań efektów i przedmiotów) oraz karty ECTS opisu przedmiotów. 

 

INFORMATYKA – specjalność: „Teoretyczne i praktyczne problemy informatyki” 

Studia Efekty kształcenia Programy kształcenia Karty ECTS
III stopnia stacjonarne/niestacjonarne

  

 

 

AUTOMATYKA i ROBOTYKA – specjalność: „Teoretyczne i praktyczne problemy automatyki i robotyki”  

Studia Efekty kształcenia Programy kształcenia Karty ECTS
III stopnia stacjonarne/niestacjonarne