• Polski
  • English

Komisje Rady Wydziału

 

WYDZIAŁOWE KOMISJE

NA KADENCJĘ (2016 – 2020)

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA OCENIAJĄCA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP – przewodnicząca (wg Statutu PP)

prof. dr hab. Teresa Łuczka 

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

dr hab. inż. Agnieszka Misztal

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr Ewa Badzińska

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka – sekretarz

dr hab. inż. Marcin Butlewski – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak - ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA LIKWIDACYJNA

 

mgr Aneta Osmańska – przewodnicząca

dr hab. inż. Marcin Butlewski

Krzysztof Kopera – sekretarz

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA FINANSOWA

 

mgr inż. Arkadiusz Mateja – przewodniczący

mgr inż. Arkadiusz Kalemba, MBA

mgr Małgorzata Tuszkowska – sekretarz

Zofia Kerger

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

 

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński – przewodniczący

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek – opiekun kierunku Inżynieria Zarządzania 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr inż. Krzysztof Kubiak

dr Ewa Badzińska

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka

Oktawia Mikulska – przedstawiciel studentów (sekretarz)

(Kierownicy Katedr zapraszani)

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU LOGISTYKA

 

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch – przewodniczący

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP – opiekun kierunku Logistyka 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

dr hab. inż. Aleksandra Kawecka–Endler

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

dr inż. Paulina Golińska-Dawson

dr inż. Agnieszka Stachowiak

dr inż. Piotr Lubiński

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka

Weronika Przybył – przedstawicielka studentów (sekretarz)

(Kierownicy Katedr zapraszani)

 

 

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP – przewodnicząca

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

dr inż. Grzegorz Dahlke – opiekun kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP

dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. PP

dr hab. inż. Joanna Sadłowska - Wrzesińska

dr inż. Adam Górny

dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek

dr inż. Anna Mazur

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka

dr inż. Beata Mrugalska

Adrianna Waskowska - przedstawiciel studentów z IB 

Oliver Al-Nasrawi - przedstawiciel studentów WRSS

(Kierownicy Katedr zapraszani)

 

 

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 

dr inż. Anna Mazur – Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - przewodnicząca

dr inż. Małgorzata Jasiulewicz-Kaczmarek 

dr Daria Motała

dr inż. Ireneusz Gania

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr inż. Katarzyna Ragin – Skorecka

mgr inż. Mateusz Plucinski – doktorant 

mgr inż. Anna Zwolankiewicz

Maria Zienkiewicz – przedstawicielka studentów

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. DOKTORATÓW

 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP - przewodnicząca

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP – sekretarz

prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski

prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

prof. dr hab. inż. Edwin Tytyk

prof. dr hab. inż. Józef Frąś

prof. dr hab. inż. Marek Fertsch

dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. PP

dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler

dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DOKTORANCKA (stypendia doktoranckie i projakościowe)

 

prof. dr hab. Teresa Łuczka – przewodnicząca

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr hab. inż. Józef Gruszka, prof. PP

mgr inż. Mateusz Pluciński – przedstawiciel doktorantów

mgr Anna Szwarc – sekretarz

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW

 

dr hab. inż. Małgorzata Sławińska, prof. PP – przewodnicząca

dr Małgorzata Rembiasz

mgr Anna Szwarc – sekretarz

mgr inż. Agnieszka Korycka – członek komisji

mgr inż. Kamila Kluska - członek komisji

mgr inż. Mateusz Pluciński – członek komisji

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA STUDENTÓW

 

dr inż. Katarzyna Ragin - Skorecka – przewodniczący

mgr Anna Szwarc– sekretarz

mgr Sylwia Zdeb-Gałecka 

Oktawia Mikulska – studentka

Katarzyna Szczepańska – studentka

Bartosz Szram – student

Oliver Al Nasrawi - student

Klaudia Hojka - studentka

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA KONKURSOWA NA STANOWISKA ASYSTENTÓW I ADIUNKTÓW

 

dr hab. inż. Aleksandra Kawecka-Endler – przewodnicząca

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek

dr Paulina Kubera– sekretarz

dr hab. inż. Marcin Butlewski – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak - ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA DO SPRAW NAGRÓD

 

dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP – przewodnicząca (wg Statutu PP)

prof. dr hab. Teresa Łuczka

prof. dr hab.inż. Marek Fertsch

prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP – sekretarz 

dr hab. inż. Agnieszka Misztal, prof. PP 

dr inż. Katarzyna Ragin – Skorecka

dr hab. inż. Marcin Butlewski – NSZZ „Solidarność”

dr Jakub Pawlak - ZNP

 

 

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

 

dr inż. Edmund Pawłowski - przewodniczący Komisji

dr hab. inż. Łukasz Hadaś, prof. PP

mgr Grzegorz Musioł – sekretarz

mgr inż. Mateusz Pluciński – doktorant

Maria Zienkiewicz – studentka