• Polski
  • English

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

 

nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges

organizowana w dniach 19-20 września 2019 r. w Poznaniu.

 

 

Celem konferencji jest ocena wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego (zwłaszcza: systemów emerytalnych, systemów ochrony zdrowia i systemów długoterminowej opieki nad osobami starszymi) w różnych państwach.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, jest adresowana zarówno do przedstawicieli nauk społecznych, jak i humanistycznych oraz technicznych, a także do praktyków.

 

Nadesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w jednym z trzech czasopism:

•   Zeszytach Naukowych Politechniki Poznańskiej seria „Organizacja i Zarządzanie”

•   czasopiśmie „Rozprawy Ubezpieczeniowe. Konsument na rynku usług finansowych”

•   czasopiśmie „Research in Logistics & Production”

 

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej.

 

W celu zarejestrowania się prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (pobierz tutaj) i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: mke2019@put.poznan.pl do dnia 15 marca 2017.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: http://mke2019.put.poznan.pl

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

 Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Krótki: 
Zapraszamy do udziału w VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt. Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges organizowanej w dniach 19-20 września 2019 r. przez Katedrę Nauk Ekonomicznych Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Konferencja odbędzie się w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej.