• Polski
  • English

Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa

 

Wzmocnienie kultury bezpieczeństwa w instytucjach medycznych wykorzystujących źródła i materiały promieniotwórcze

 

Projekt finansowany przez International Atomic Energy Agency (IAEA) w ramach Programm of Coordinated Research Activities (Code: J02007) Development of Nuclear Security Culture Enhancement Solutions.

Celem projektu jest wzmocnienie kultury bezpieczeństwa oraz analiza ryzyka zagrożeń w instytucji wykorzystującej źródła promieniotwórcze w celu zapobiegania działaniom człowieka o charakterze szkodzącym, tj. odnoszącym się do źródeł lub materiałów promieniotwórczych, wyrządzonych umyślnie, które nie są prawnie uzasadnione, a ich zamiarem może być powodowanie śmierci, uszkodzenia ciała człowieka lub wyrządzenie szkody w mieniu lub środowisku. Określenie to oznacza także nieuprawnione usunięcie, tzn. kradzież lub inne bezprawne przejęcie źródła lub materiału  promieniotwórczego.

 

Numer projektu: IAEA Research Contract No: 19030

Kierownik projektu: Dr Małgorzata Wiśniewska

Okres realizacji: 2015-11-13 - 2019-03-29