• Polski
  • English

STYPENDIA MINISTRA DLA STUDENTÓW

 

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady przyznawania stypendiów ministra na rok akad. 2018/19. Tryb przyznawania stypendiów jest dostępny na stronie ministerstwa (link https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html) . 

 

Zachęcamy wybitnych studentów WIZ PP do aplikowania.

 

Ze względu na konieczność zaopiniowania wniosków przez Radę Wydziału, wnioski prosimy składać w terminie do 10 września 2018 r. w dziekanacie pok. 205.

 

 

 

Krótki: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zasady przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akad. 2018/19. Tryb przyznawania stypendiów jest dostępny na stronie ministerstwa