• Polski
  • English

Strategic Management Workshop

 

W dniach od 16.04.2018r do 20.04.2018r na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyły się Międzynarodowe Warsztaty z Zarządzania Strategicznego (Strategic Management Workshop). Idea warsztatów zrodziła się już dwadzieścia lat temu w 1998 roku, kiedy to po raz pierwszy z inicjatywy profesora Stefana Trzcielińskiego, kierownika Katedry Zarządzania i Systemów Informatycznych, zorganizowano wspólne spotkanie dla studentów, w ramach, którego zarówno polscy jak i zagraniczni profesorowie, przygotowali dla studentów zadania z zakresu zarządzania strategicznego. Spotkanie to stało się pewnego rodzaju polem do wymiany myśli, a także zaowocowało zacieśnieniem współpracy międzynarodowej, jak również wpisało się na stałe w tradycje Wydziału.

Uczestnikami tegorocznych warsztatów byli studenci z Niemiec z University of Applied Sciences z Bocholt, a także Hochschule Niederrhein z Mönchengladbach, z Australii z University of Technology Sydney oraz Finlandii z Central Ostrobothnia University of Applied Sciences, jak również polscy i zagraniczni studenci studiujący na kierunku Cooporate Management na Wydziale Inżynierii Zarządzania. W sumie w warsztatach uczestniczyło 54 studentów. Podczas pięciodniowego cyklu spotkań studenci mogli wysłuchać krótkich prelekcji, przygotowanych przez goszczących profesorów, będących wstępem do zadań mających formę studium przypadku. Każdego dnia studenci mieli możliwość pracy w międzynarodowych grupach, w których to wspólnie opracowywali rozwiązywania powierzonych im zadań. Zaproponowane rozwiązania były prezentowane na forum całej grupy, co stanowiło możliwość wymiany przemyśleń i doświadczeń.

Podczas warsztatów z zarządzania strategicznego odbył się również tzw. „Intensive Courses”. Tegoroczne zajęcia dla polskich studentów poprowadzili między innymi Prof. Rainer Stollhoff i Prof. Mike Steglich z Technical University of Applied Sciences, Dr Thorsten Lammers z University of Technology, Sydney, Australia oraz Prof. Bernard Vogl, Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach, Germany.

Zakończeniem warsztatu dot. Zarządzania strategicznego były dwie wycieczki przemysłowe w FSA Cegielski oraz  Kompani Piwowarskiej, gdzie studenci mieli okazję zapoznać się z procesem produkcyjnym jak również mogli spróbować złotego trunku.