• Polski
  • English

Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu

 

 

W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Global Academic Network. Konferencja była połączeniem trzech cyklicznych wydarzeń:

  • VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości” (Managing Enterprise of the Future),
  • V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nowe tendencje w naukach o zarządzaniu” (Contemporary Trends in Management Science).
  • IX Global Management Conference.

W obradach i licznych dyskusjach naukowych w czasie konferencji uczestniczyli przedstawiciele 9 zagranicznych ośrodków naukowych oraz 16 uczelni krajowych w tym 5 członków Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Więcej informacje znajduje się na stronie www: http://mef.put.poznan.pl/

 

 

 

Krótki: 
W dniach 19-21 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Rozwój Organizacji w Turbulentnym Otoczeniu” zorganizowana przez Katedrę Zarządzania i Systemów Informatycznych Politechniki Poznańskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Global Academic Network