• Polski
  • English

Zaproszenie na Targi SAWO 2018

 

W dniach 24-26.04.2018 odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa 2018  (www.sawo.mtp.pl).

SAWO to największe targi branży BHP w Europie Środkowo – Wschodniej.

Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt:

dr inż. Mirosława Przybylska pok. 303b (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl)

 

W szczególności polecam wydarzenie:

III Konferencja Panelowa Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wielkopolska Strategia Ograniczania Zagrożeń Zawodowych, w skrócie WSOZZ 2013-2020, to inicjatywa organów nadzoru i kontroli, instytucji, partnerów społecznych, których wspólnym celem jest ograniczanie zagrożeń zawodowych oraz promowanie przyjaznych miejsc pracy.

PANEL  1   Bezpieczeństwo pracy przy użytkowaniu maszyn i urządzeń.

PANEL  2   Wymagania higieniczno-sanitarne i czynniki szkodliwe.

PANEL  3   Urządzenia poddozorowe transportowe i ciśnieniowe.

 

Organizatorzy wydarzenia: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego.

 

Planowany termin: 24 kwietnia (wtorek) 2018 r., godz. 1000 - 1300

Pawilon 14, sale konferencyjne I i II piętro.

 

Dla chętnych:

Proponuję wspólne wyjście -

Spotkanie wtorek 24 kwietnia godz. 9:15 Hall Wschodni MTP ( przy Dworcu PKP).

Zaproszenia muszą być wcześniej aktywowane internetowo. Można je odebrać

w dniach 18-23 kwietnia 2018 - środa 13:30 do 15:00 (pok. 303b), piątek od 9:45 do15:00 (w czasie przerw) lub w poniedziałek 10:00 do 13:30 (pok. 303b).

Krótki: 
W dniach 24-26.04.2018 odbędą się Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018. Zainteresowani Targami mogą skorzystać z zaproszenia. Prośba o kontakt: dr inż. Mirosława Przybylska pok. 303b (miroslawa.przybylska@put.poznan.pl).