• Polski
  • English

Wzory podań i dokumentów

 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

 

Instrukcja wypełniania OŚWIADCZENIA STUDENTA o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz ZASADY ODPŁATNOŚCI za kształcenie na studiach stacjonarnych

Wnisek o przedłużenie terminu rozliczenia sesji

Podanie o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego

Podanie o przeprowadzenie zaliczenia komisyjnego

Podanie o powtarzanie przedmiotu

Wniosek o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego

Karta obiegowa

 

Wniosek o wystawienie faktury za studia

 

Wniosek o wystawienie faktury za studia PROFORMA

Podanie o duplikat legitymacji

Uniwersalny wzór podania