• Polski
  • English

Rys historyczny

 

       W 2012 roku, w czasie spotkań panelowych „nauki i biznesu” realizowanych w ramach projektu Wiedza dla gospodarki narodziła się idea wzmocnienia związku wielkopolskich przedsiębiorstw z Wydziałem Inżynierii Zarządzania PP i kontynuowania współpracy po zakończeniu projektu.

 

       Z inicjatywy Pani Dziekan dr hab. inż. Magdaleny Wyrwickiej, prof. nadzw. PP, w 2015 roku spotkaniom nadano charakter formalny przez powołanie Rady Biznesu przy WIZ PP.

 

       Na pierwszym spotkaniu Rady Biznesu mającym miejsce w dniu 26.10.2015 r. uczestniczyło 12 przedstawicieli firm oraz 14 przedstawicieli nauki WIZ PP. Wyznaczono wówczas główne cele i zadania RB.    

 

       Dla Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej współpraca z przedsiębiorcami w ramach założeń Rady Biznesu umożliwia realizację jednego z celów strategicznych, czyli zapewnienia atrakcyjności oferty kształcenia przygotowującej do elastycznego funkcjonowania absolwentów na rynku pracy.