• Polski
  • English

Archiwum 2017

 

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

 

   Jubileuszowe - XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium byli: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Małopolska Wyższa SzkołaEkonomiczna w Tarnowie, Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii.

   Seminarium odbyło się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association).

 

 

Programu Double Degree dla studentów pierwszego semestru profilu Corporate Management na kierunku Inżynieria Zarządzania


Rozpoczęliśmy kolejny nabór studentów do programu Double Degree z Universytetem Lille.  Dzięki realizacji i zaliczeniu semestru letniego w roku akademickim 2017/2018 w Uniwersytecie Lille 1, studenci będą mogli uzyskać podwójny dyplom studiów magisterskich.

Szczegóły rekrutacji zostały rozesłane pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 06.07.2017 do pokoju 202, ul.Strzelecka 11

Życzymy powodzenia.

 

 

ICPR – International Conference on Production  Research

 

W dniach 30 lipca do 3 sierpnia, 2017 w Centrum Wykładowym na Politechnice Poznańskiej odbędzie się 24 Międzynarodowa Konferencja Badań nad Produkcją ICPR – International Conference on Production  Research organizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania i Międzynarodową Fundację Badań Produkcji (IFPR - International Foundation for Production Research)

Jest uznawana na całym świecie za jedną z wiodących konferencji promujących badania w dziedzinie badań nad produkcją i inżynierią przemysłową. Konferencja przyciąga wielu znakomitych naukowców na całym świecie. Oferuje platformę do dyskusji i promowania najnowszych wyników projektów
i stanowi forum do interdyscyplinarnego transferu wiedzy.

Konferencja poprzedzona będzie warsztatami dla młodych naukowców i doktorantów.

 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin objął patronatem honorowym wydarzenie 24th International Conference on Production Research.

 

Więcej informacji o konferencji na stronie  http://www.24icpr2017.put.poznan.pl

 

 

lub na Facebooku  Icpr2017, July 30- August 3, 2017 - New Challenges for Production Research

 

 

Podsumowanie „Summer School – 2017”

 

 

 

Dnia 12 maja 2017 roku zakończyła się „Summer School – 2017”, która miała na celu poszerzenie wiedzy studentów z zagranicy, a dokładnie studentów z dwóch ukraińskich szkół wyższych, w zakresie zagadnień związanych z logistyką. Kolejnym celem wydarzenia była integracja studentów Politechniki Poznańskiej ze studentami Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” (Lwów) i studentami Uniwersytetu im. Alfreda Nobla (Dnipro).

Uczestnicy Szkoły mieli okazję zapoznać się z programem nauczania na Wydziale Inżynierii Zarządzania, jego wykładowcami i studentami, także uczestniczyli w szeregu wycieczek, zorganizowanych do znanych miejscowych firm oraz zapoznali się z samym miastem Poznań. Zaplanowane dla uczestników Szkoły Letniej zajęcia dydaktyczne były przeprowadzone przez wykładowców Katedry Zarządzania Produkcją i Logistyki.

Sukces wydarzenia, zorganizowanego na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, potwierdzają liczne opinie uczestników „Summer School – 2017”.

Więcej w pliku pdf:

 

Program „Summer  School – 2017”

 

 

 

Więcej...


 

Otwarty wykład prof. dr hab. inż. Leszka Pacholskiego

w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej


W dniu 16 maja br., na zaproszenie Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski wygłosił, w sali audytoryjnej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii P.W., wykład pod tytułem: "Inżynieria Produkcji – Imperfect Knowledge?"

Więcej (streszczenie)...

 UWAGA Studenci 1 roku 
kierunku LOGISTYKA I stopnia

 

Zakończyliśmy wizyty w przedsiębiorstwach deklarujących miejsca stażowe. Czas na rekrutację. Zgodnie z informacjami przekazywanymi podczas wizyt, aplikacje na staże należy składać do 28 maja 2017. Szczegóły rekrutacyjne można znaleźć odpowiednio do przedsiębiorstwa tutaj:

 

 

Więcej...

 

 

 

 

Współpraca z Uniwersytetem Alfreda Nobla w Dnipro (Ukraina) Celem poszerzenia współpracy z zagranicznymi uczelniami wyższymi, w dniach 03.04 – 07.04.2017r odbyła się wizyta pracowników Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej mgr inż. Ireny Pawłyszyn oraz dr inż. Izabeli Kudelskiej w Uniwersytecie Alfreda Nobla w Dnipro (Ukraina). Wykładowcy zostali zaproszeni przez Kierownika Katedry Przedsiębiorczości, Handlu i Transakcji Walutowych Uniwersytetu Alfreda Nobla prof. dr hab. Valentina Pavlova. Program wizyty obejmował:

-        przeprowadzenie zajęć  z przedmiotu „Logistyka Komercyjna”;

-        wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych;

-        spotkania i dyskusje z naukowcami oraz studentami Uniwersytetu Alfreda Nobla;

-        zapoznanie się z programem edukacyjnym i procesem dydaktycznym Uczelni.

Więcej…

 

 

 

Dzień Dziewczyn na Politechnice Poznańskiej!


Obejrzyjcie wywiad z Natalią Sas, studentką kierunku logistyka na WIZ

http://wtkplay.pl/video-id-31576-dziewczyny_przybywajcie_na_polibude

 

 

Dziękujemy Studentom i Pracownikom za udział w Targach Edukacyjnych w dniach 24-26.03.2017.

 

 

 

 

KIERUNEK INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W POLSCE!

   Według rankingu „Perspektyw” opublikowanego w roku 2016, Wydział Inżynierii Zarządzania potwierdził po raz kolejny wysoką jakość kształcenia na kierunku INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA, który jest najlepszy wśród kierunków z obszaru zarządzania na polskich uczelniach technicznych oraz czwarty w kraju - wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Nasz kierunek jest obecnie zaraz po: Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1), Uniwersytecie Warszawskim (2), Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (3).

http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/zarzadzanie

 

 

WYBORY 2016

DZIEKAN-ELEKT

 WYDZIAŁU INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach na funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w kadencji 2016 – 2020 wybrano:

 Panią dr hab. inż. Magdalenę Wyrwicką, prof. nadzw. PP

 

NA FUNCJE PRODZIEKANÓW ZOSTALI WYBRANI:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec - do spraw nauki

dr hab. inż. Agnieszka Misztal - do spraw studiów stacjonarnych

dr inż. Katarzyna Ragin-Skorecka - do spraw studiów niestacjonarnych


 

Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. nadzw.,

 dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej,

została nagrodzona Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit”,

jako osobowość wyróżniająca się profesjonalizmem

w działaniach zawodowych, upowszechnianiu idei pracy organicznej

 i działalności charytatywnej.

...więcej informacji...

 

Studia Double Degree na WIZ

   Studenci studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Zarządzania (Engineering Management) profilu obieralności Corporate Management (Zarządzanie Przedsiębiorstwem) mają możliwość uzyskania dyplomu magisterskiego nie tylko na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańskiej lecz również dyplomu Master Administration des Entreprises – International Executif  of University Lille 1 – Science and Technology.

   Opportunity to obtain double master degree from Faculty of Engineering Management in PUT and University Lille 1 (France) in:

  • Inżynieria Zarządzania (Engineering Management – track Corporate Management/Zarządzanie Przedsiębiorstwem),
  • Master Administration des Entreprises – International Executif.

...więcej informacji...

 

 

 

 

 

 

Polski