• Polski
  • English

ZAPYTANIA OFERTOWE

 

1. Przeprowadzenie szkolenia z przygotowania prezentacji multimedialnych do zajęć dydaktycznych

 

2. Przeprowadzenie szkolenia dot. aktywnych metod pracy ze studentami

 

3. Przeprowadzenie szkolenia z emisji i higieny głosu wykładowcy oraz retoryki

 

4. Przeprowadzenie szkolenia z modelu uczenia przez doświadczenie tzw. cyklu Kolba

 

5. Przeprowadzenie szkolenia ze sztuki inspirowania i motywowania do nauki

 

6. Przeprowadzenie szkolenia z budowania zgranych zespołów projektowych i ćwiczeniowych