• Polski
  • English

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem

studia podyplomowe

 

 

   Obecnie wiedza oraz umiejętności z zakresu organizacji procesów zakupowych i zaopatrzenia ze względu na globalną konkurencję oraz wzrost udziału kosztów zaopatrzenia w całkowitych kosztach działalności przedsiębiorstw nabiera nowego znaczenia. W związku z tym w praktyce biznesowej przedsiębiorstw jednoznacznie można zaobserwować wzmożone zainteresowanie menadżerów tym obszarem zarządzania. Zjawisku temu towarzyszy popyt na specjalistów, którzy potrafią stasować tą wiedzę w warunkach współczesnego rynku.

   W dobie niezaprzeczalnego rozwoju logistyki oraz dostrzegania korzyści z zarządzania logistycznego, procesy zakupowe zyskują również na randze, ponieważ postrzegane są jako kolejny, komplementarny kierunek poszukiwania wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Naprzeciw tym potrzebom stają studia podyplomowe Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem na Wydziale Inżynierii Zarządzania, Politechniki Poznańskiej. Program tych studiów został tak skomponowany, aby dostarczać aktualnej wiedzy zarówno z obszaru zarządzanie zakupami jak i komplementarnej wiedzy z logistyki zaopatrzenia.

 

Cel studiów 

Celem studiów jest dostarczenie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania zakupami i zaopatrzeniem. 

Studia są kierowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym; którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę menadżerską z zakresu m.in.:

  • zarządzania zapasami,
  • organizacji procesów zakupowych,
  • logistyki zaopatrzenia,
  • zarządzania projektem,
  • negocjacji w zakupach,
  • zarządzanie zespołem,
  • tworzenia umów handlowych w zaopatrzeniu,
  • zamówień publicznych. 

 

Plan Studiów Podyplomowych

Semestr 1
L.p. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS
Wykłady Ćwiczenia Lab.
1. Zarządzania zapasami 6 4 - 3
2. Mapowanie procesów zakupowych i zaopatrzenia 2 10 - 4
3. Logistyczne aspekty zaopatrzenia 6 4 - 3
4. Proces Zakupowy 4 4 - 3
5. Analizy w zarządzaniu zakupami 4 6 - 3
6. Tworzenie strategii zakupowej 6 6 - 3
7. Podstawy zarządzania projektem 4 - 8 4
8. Strategie generowania oszczędności w zakupach 6 6 - 4
9. Rachunek kosztów działań w zakupach i zaopatrzeniu 4 8 - 3
10. Seminarium dyplomowe - 2 - -
SUMA GODZIN OGÓŁEM: 100 42 50 8 30

 

Semestr 2

L.p.

Nazwa przedmiotu Liczba godzin ECTS
Wykłady Ćwiczenia Lab.
1. Zarządzanie pracownikami Działu Zakupów (zarządzanie zespołem) 6 6 - 3
2. Systemy motywacyjne 2 6 - 2
3. Umowy handlowe w przepisach prawa 6 4 - 3
4. Zamówienia publiczne 6 6 - 3
5. Specyfikacji zapotrzebowania 2 6 - 2
6. Komunikacja w kontaktach z dostawcami 2 8 - 3
7. Negocjacje zakupowe 4 6 - 3
8. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw 4 6 - 2
9. Innowacyjność w Biznesie 2 4 - 2
10. Platformy zakupowe  2 - 10 2
11. Seminarium dyplomowe  - 2 - 5
SUMA GODZIN OGÓŁEM: 100 36 54 10 30

 

Opłaty:

Opłata za studia:  2400 zł za semestr (4800 zł łącznie)

 

Kontakt:

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej
ul. Strzelecka 11  
60-965 Poznań

 

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Łukasz Hadaś
Tel.: 603-66-88-98

Email: lukasz.hadas@put.poznan.pl

 

Rekrutacja:

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 będzie się odbywać do 15 października 2017 roku. 

Zgłoszenia proszę kierować na adres kierownika studiów: lukasz.hadas@put.poznan.pl

Polski