• Polski
 • English

XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii

 

Jubileuszowe - XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium byli:

 • Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
 • Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii

 

Seminarium odbyło się przy wsparciu FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i IEA (International Ergonomics Association).

 

XXX Seminarium nawiązywało do problemów poruszanych już wcześniej, ale w tym roku wspólnym hasłem była Ergonomia i bezpieczeństwo pracy w całożyciowej aktywności człowieka. Podejście takie wskazuje na szersze rozpatrywanie problemów ergonomii i bezpieczeństwa pracy, nieograniczone wyłącznie do aktywności zawodowej. Podkreślony został interdyscyplinarny charakter współczesnych zagadnień w nauce, które wymagają jednoczesnych działań w różnych kierunkach dla stworzenia synergistyczny efekt, który pomoże rozwiązać podjęte kwestie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Podstawowe dane dotyczące tegorocznego Seminarium:

 • ponad 110 uczestników – pracowników akademickich, przedstawicieli instytucji badawczych, przemysłu, doktorantów i studentów.
 • 13 krajów – Bułgaria, Francja, Holandia, Japonia, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Sri Lanka, Turcja, Węgry, Wieka Brytania,
 • 4 keynote speakerów w sesjach plenarnych,
 • ponad 50 prezentujących w 8 sesji sekcyjnych i sesji plakatowej,
 • warsztaty,
 • okrągły stół pomiędzy IEA (International Ergonomics Association), FEES (Federation of the European Ergonomics Societies) i Polskim Towarzystwem Ergonomicznym.

 

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.iset.poznan.pl

Krótki: 
Jubileuszowe - XXX Międzynarodowe Seminarium Ergonomii odbyło się w Tarnowie w terminie od 9 do 11 maja 2017. Organizatorami Seminarium byli: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Oddział Poznański i Oddział Tarnowski, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Polska Akademia Nauk, Oddział Poznański, Komisja Ergonomii